• |
 • E-mail kontakt: skola@zshviere.edu.sk
ZŠ Hviezdoslavova
ZŠ Hviezdoslavova

SUBMENU

Internetová žiacka knižka

KALENDÁR

  Legenda:
 
- aktuálny deň

AKTUALITY 2015/2016


Zápis do prvého ročníka ZŠ na školský rok 2012/2013

12.01.2012

Vážení rodičia budúcich prváčikov, dôležité informácie k zápisu sa dozviete tu - krátky informačný bulettin tu-  prezentácia k zápisu. 

Čo ponúka naša škola žiakom:

 • výchovu a vzdelávanie kvalifikovanými pedagógmi a zahraničnými lektormi
 • vyučovanie cudzích jazykov: AJ, NJ, RJ
 • jazykový projekt v štvrtom ročníku aplikovaním metódy CLIL
 • vyučovanie čítania a písania metódou SFUMATO (využitie hudobnej, dramatickej a výtvarnej predstavivosti a tvorivosti pri učení)
 • používanie moderných vyučovacích metód (počítače, LCD monitory, interaktívne tabule, projektové vyučovanie...)
 • získanie počítačovej gramotnosti už od 1. ročníka
 • hodiny telesnej výchovy s netradičným náčiním (projekt „Keď učenie je zábava“)
 • výber hodnotenia žiakov: slovné, kombinované hodnotenie a klasifikácia
 • elektronická žiacka knižka
 • školský parlament a školský časopis Hviezdička
 • zapájanie sa do projektov, súťaží a olympiád
 • modernú, zrekonštruovanú budovu školy s bezbariérovým vchodom
 • pomoc odborníkov – pedagógov, školského logopéda, výchovného poradcu
 • individuálna práca pedagóga s nadanými deťmi
 • individuálna práca pedagóga s integrovanými deťmi
 • odborná starostlivosť o žiakov so špeciálno-pedagogickými potrebami
 • možnosť stravovania vo vlastnej školskej jedálni – elektronický systém vydávania stravy, zapojenie sa do programov: školské ovocie – zdravá škola a Bonduele
 • možnosť navštevovať krúžky
 • školské stredisko vo volejbale chlapcov a dievčat
 • možnosť navštevovať jazykovú školu pre deti a dospelých
 • každoročné pobyty: škola v prírode, lyžiarsky výcvik, plavecký výcvik pre 1. a 2. stupeň ZŠ
 • rekreačný pobyt v Chorvátsku, výlety do zahraničia (Londýn, Viedeň)
 • blízkosť súkromnej umeleckej školy aj základnej umeleckej školy
 • areál školy neďaleko centra mesta a autobusovej zastávky
 • 100% úspešnosť žiakov v prijímaní na stredné školy, bilingválne a osemročné gymnáziá
 • školu otvorenú  rodičom, starým rodičom...   

Otvorenie školského roka 2015/2016

Srdečne Vás pozývame na slávnostné otvorenie školského roka 2015/2016, ktoré sa uskutoční 2.septembra 2015 o 8:30 hod. v areáli ZŠ na Hviezdoslavovej ulici v Revúcej.

AKTUALITY 2014/2015


Poďakovanie

Riaditeľstvo ZŠ na Hviezdoslavovej ulici v Revúcej ďakuje všetkým rodičom, sponzorom, organizáciám aj jednotlivcom, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli do oblasti výchovno-vzdelávacieho procesu, alebo prevádzky našej školy v školskom roku 2014/2015. Zároveň ďakujeme všetkým pedagógom a žiakom, ktorí zapojením sa do rôznych súťaží a aktivít prispeli k šíreniu dobrého mena našej školy. Prajeme Vám príjemné prežitie leta a načerpanie množstva nových síl do nového školského roka.

Výlet do ZOO

Už každoročne sa žiaci na koniec školského roka zúčastňujú výletu, ktorý je odmenou za celoročnú prácu a úsilie, ktoré vynaložili v škole...

Krásne dva týždne na Plejsoch

Posledné dva májové týždne sa 65 žiakov 1. – 4. ročníka ZŠ na Hviezdoslavovej ulici v Revúcej zúčastnilo školy v prírode v Krompachoch...

V našom živote nie je miesto pre drogy!

Žiaci druhého stupňa ZŠ na Hviezdoslavovej ulici v Revúcej venovali závislosti na tabaku, ale aj na iných legálnych a nelegálnych drogách mimoriadnu pozornosť...

Medzinárodná konferencia v Hamburgu 2015 - Projekty Etwinning/Erazmus +

Tretí najväčší európsky prístav, metropola nemeckej kultúry a histórie, obchodné centrum na Labe.... aj takto by sa dal nazvať Hamburg - mesto, ktoré bolo v dňoch 21-23.5. 2015 dejiskom medzinárodnej konferencie pre pedagógov, zameranej na tvorbu a implementáciu projektov na rozvoj kľúčových kompetencií žiakov základných a stredných škôl...

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 >

OZNAMY

 • Otvorenie školského roka 2015/2016
  Srdečne Vás pozývame na slávnostné otvorenie školského roka 2015/2016, ktoré sa uskutoční 2.septembra 2015 o 8:30 hod. v areáli ZŠ na Hviezdoslavovej ulici v Revúcej.
  [čítaj viac]
   
::všetky aktuality::

POČASIE

In-počasie Meteoinfo