• |
 • E-mail kontakt: skola@zshviere.edu.sk
ZŠ Hviezdoslavova
ZŠ Hviezdoslavova
Škola priteľská k deťom

SUBMENU

Internetová žiacka knižka

KALENDÁR

  Legenda:
 
- aktuálny deň

AKTUALITY 2016/2017


Zápis do prvého ročníka ZŠ na školský rok 2012/2013

12.01.2012

Vážení rodičia budúcich prváčikov, dôležité informácie k zápisu sa dozviete tu - krátky informačný bulettin tu-  prezentácia k zápisu. 

Čo ponúka naša škola žiakom:

 • výchovu a vzdelávanie kvalifikovanými pedagógmi a zahraničnými lektormi
 • vyučovanie cudzích jazykov: AJ, NJ, RJ
 • jazykový projekt v štvrtom ročníku aplikovaním metódy CLIL
 • vyučovanie čítania a písania metódou SFUMATO (využitie hudobnej, dramatickej a výtvarnej predstavivosti a tvorivosti pri učení)
 • používanie moderných vyučovacích metód (počítače, LCD monitory, interaktívne tabule, projektové vyučovanie...)
 • získanie počítačovej gramotnosti už od 1. ročníka
 • hodiny telesnej výchovy s netradičným náčiním (projekt „Keď učenie je zábava“)
 • výber hodnotenia žiakov: slovné, kombinované hodnotenie a klasifikácia
 • elektronická žiacka knižka
 • školský parlament a školský časopis Hviezdička
 • zapájanie sa do projektov, súťaží a olympiád
 • modernú, zrekonštruovanú budovu školy s bezbariérovým vchodom
 • pomoc odborníkov – pedagógov, školského logopéda, výchovného poradcu
 • individuálna práca pedagóga s nadanými deťmi
 • individuálna práca pedagóga s integrovanými deťmi
 • odborná starostlivosť o žiakov so špeciálno-pedagogickými potrebami
 • možnosť stravovania vo vlastnej školskej jedálni – elektronický systém vydávania stravy, zapojenie sa do programov: školské ovocie – zdravá škola a Bonduele
 • možnosť navštevovať krúžky
 • školské stredisko vo volejbale chlapcov a dievčat
 • možnosť navštevovať jazykovú školu pre deti a dospelých
 • každoročné pobyty: škola v prírode, lyžiarsky výcvik, plavecký výcvik pre 1. a 2. stupeň ZŠ
 • rekreačný pobyt v Chorvátsku, výlety do zahraničia (Londýn, Viedeň)
 • blízkosť súkromnej umeleckej školy aj základnej umeleckej školy
 • areál školy neďaleko centra mesta a autobusovej zastávky
 • 100% úspešnosť žiakov v prijímaní na stredné školy, bilingválne a osemročné gymnáziá
 • školu otvorenú  rodičom, starým rodičom...   

Žiaci z „Hviezdoslavky“ v krajine rozprávok

Pavol Dobšinský je najvýznamnejšou osobnosťou, ktorej životný príbeh je spojený s Drienčanmi...

Hovorme o jedle

IV. ročník týždňa HOVORME O JEDLE od 10. do 16.októbra 2016 zanechal svoje posolstvo aj na Hviezdoslavke...

Vyhodnotenie zberu papiera

V prvom októbrovom týždni sa v našej škole uskutočnil jesenný zber papiera...

Reprezentácia žiakov Hviezdoslavky v cezpoľnom behu

Dňa 6. októbra 2016 sa žiaci našej školy zúčastnili okresného kola v cezpoľnom behu, ktoré bolo organizované v areáli a okolí ZŠ J.A. Komenského v Revúcej...

Privítali sme jeseň

Posledné lúče slnka deti zo Školského klubu detí na Hviezdoslavovej ulici v Revúcej využili na šport...

Do „Hviezdoslavky“ zavítali herci...

Dňa 28.9.2016 malo naše novučičké pódium pod holým nebom svoju premiéru...

Víťazom na majstrovstvách SR v biatlone je žiak našej školy

Obrovským úspechom sa môžu pýšiť žiaci Adrián Ottinger a Markus Sklenárik...

...Ahoj! Hallo! Hello!...

...Ahoj! Hallo! Hello! Salut! Ciao! Hej! Czesc! Bog! Hola! Szia! Zdravo! Hoi! Olá! ...aj takto sa zdravia ľudia v rôznych kútoch Európy...

Pozvánka - plenárne a triedne schôdzky RZ

Vážení rodičia! Pozývame Vás na plenárne a triedne RZ, ktoré sa uskutoční 29.9.2016 so začiatkom o 16.00 hod.

Ochrana života a zdravia – účelové cvičenie a didaktické hry na „Hviezdoslavke“

Dňa 16.9.2016 sa v našej škole uskutočnili didaktické hry pre žiakov prvého stupňa s tematikou dopravnej výchovy - „Na ulici bezpečne“ a účelové cvičenie pre žiakov druhého stupňa...

Oznam

Predaj bagiet a obložených žemlí v rámci desiatej bude od štvrtka, 8.9.2016. Cena bagety=0,50€, žemle=0,25€.

Slávnostne sme otvorili nový školský rok 2016/2017

V pondelok 05.09.2016 sa v našej škole uskutočnilo slávnostné otvorenie školského roka 2016/2017...

AKTUALITY 2015/2016


Pozvánka na jazykový tábor s Meiko a Willy

Pre bližšie informácie kliknite tu.

Z Hviezdoslavky sú tí najlepší...

Tóny štátnej hymny otvorili slávnostné podujatie Oceňovanie osobností mesta Revúca...

Výlet do ZOO

Školský rok sa blíži ku koncu a jeden z posledných dní v škole prežili žiaci I.A a II.A na školskom výlete v ZOO Košice...

Hviezdoslavka v škole v prírode na Plejsoch

Aj v tomto školskom roku sme už tradične zorganizovali školu v prírode v čistom prírodnom prostredí, bez priemyslu a prašných komunikácií, obkolesení lesmi v rezorte hotela Plejsy v Krompachoch.

Deň detí na Hviezdoslavke

Tešili ste sa 1. júna do školy? Istotne vám mamka nachystala chutnú desiatu, vodu, možno aj nejakú sladkosť...

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 >

OZNAMY

 • Škola v prírode

  Pre bližšie informácie o škole v prírode kliknite tu.


  [čítaj viac]
   
 • Pozvánka - triedne shôdzky RZ
  Pozývame Vás na triedne schôdzky RZ, ktoré sa uskutočnia 28.4.2016 so začiatkom o 16.00 hod. vo všetkých triedach.
  [čítaj viac]
   
 • Testovanie deviatakov - T9 2016
  Národný ústav certifikovaných meraní - NÚCEM - realizuje celoslovenské testovanie žiakov z predmetov SJL a MAT - Testovanie 9 - 2016. Hlavný termín testovania je streda, 6. apríla 2016.

  Pre bližšie informácie k Testovaniu deviatakov 2016 kliknite tu.


  [čítaj viac]
   
< 1 2 3 4 >
::všetky aktuality::

POČASIE

In-počasie Meteoinfo