• |
 • E-mail kontakt: skola@zshviere.edu.sk
ZŠ Hviezdoslavova
ZŠ Hviezdoslavova

SUBMENU

Internetová žiacka knižka

KALENDÁR

  Legenda:
 
- aktuálny deň

AKTUALITY 2014/2015


Zápis do prvého ročníka ZŠ na školský rok 2012/2013

12.01.2012

Vážení rodičia budúcich prváčikov, dôležité informácie k zápisu sa dozviete tu - krátky informačný bulettin tu-  prezentácia k zápisu. 

Čo ponúka naša škola žiakom:

 • výchovu a vzdelávanie kvalifikovanými pedagógmi a zahraničnými lektormi
 • vyučovanie cudzích jazykov: AJ, NJ, RJ
 • jazykový projekt v štvrtom ročníku aplikovaním metódy CLIL
 • vyučovanie čítania a písania metódou SFUMATO (využitie hudobnej, dramatickej a výtvarnej predstavivosti a tvorivosti pri učení)
 • používanie moderných vyučovacích metód (počítače, LCD monitory, interaktívne tabule, projektové vyučovanie...)
 • získanie počítačovej gramotnosti už od 1. ročníka
 • hodiny telesnej výchovy s netradičným náčiním (projekt „Keď učenie je zábava“)
 • výber hodnotenia žiakov: slovné, kombinované hodnotenie a klasifikácia
 • elektronická žiacka knižka
 • školský parlament a školský časopis Hviezdička
 • zapájanie sa do projektov, súťaží a olympiád
 • modernú, zrekonštruovanú budovu školy s bezbariérovým vchodom
 • pomoc odborníkov – pedagógov, školského logopéda, výchovného poradcu
 • individuálna práca pedagóga s nadanými deťmi
 • individuálna práca pedagóga s integrovanými deťmi
 • odborná starostlivosť o žiakov so špeciálno-pedagogickými potrebami
 • možnosť stravovania vo vlastnej školskej jedálni – elektronický systém vydávania stravy, zapojenie sa do programov: školské ovocie – zdravá škola a Bonduele
 • možnosť navštevovať krúžky
 • školské stredisko vo volejbale chlapcov a dievčat
 • možnosť navštevovať jazykovú školu pre deti a dospelých
 • každoročné pobyty: škola v prírode, lyžiarsky výcvik, plavecký výcvik pre 1. a 2. stupeň ZŠ
 • rekreačný pobyt v Chorvátsku, výlety do zahraničia (Londýn, Viedeň)
 • blízkosť súkromnej umeleckej školy aj základnej umeleckej školy
 • areál školy neďaleko centra mesta a autobusovej zastávky
 • 100% úspešnosť žiakov v prijímaní na stredné školy, bilingválne a osemročné gymnáziá
 • školu otvorenú  rodičom, starým rodičom...   

Majster Slovenska v letnom biatlone

Vynikajúci úspech sa podaril žiakovi našej školy Tomášovi Sklenárikovi z IX. B...

Účelové cvičenie v prírode

V piatkové ráno (5. septembra) sa žiaci piateho až deviateho ročníka zo Základnej školy Hviezdoslavova 1 v Revúcej vybrali na účelové cvičenie do neďalekej Revúčky...

Otvorenie školského roka v športovom duchu

Prekvapením pre žiakov sa začal nový školský rok na Základnej škole Hviezdoslavova 1 v Revúcej. Žiakov potešilo oficiálne otvorenie troch nových športovísk...

Slávnostné otvorenie nového školského roka

Slávnostné otvorenie školského roka 2014/2015 sa uskutoční 2.septembra 2014. Žiakov 1. ročníka a ich rodičov pozývame na slávnostné otvorenie školského roka, ktoré sa uskutoční v kinosále MsKS o 10.00 hod. Žiaci 2.-9. ročníka sa stretnú s triednymi učiteľmi vo svojich triedach v budove ZŠ o 9.15 hod. a spoločne sa presunú do MsKS.

AKTUALITY 2013/2014


Multifunkčné ihriská sprístupnené...

Mesto Revúca oznamuje, že multifunkčné ihriská pri Základnej škole na Hviezdoslavovej ulici sú sprístupnené verejnosti od 6.8.2014. Ihriská môže verejnosť využívať počas návštevných hodín v mesiaci august 2014 bez poplatku.

Poďakovanie

Riaditeľstvo ZŠ na Hviezdoslavovej ulici v Revúcej ďakuje všetkým rodičom, sponzorom, organizáciám aj jednotlivcom, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli do oblasti výchovno-vzdelávacieho procesu, alebo prevádzky našej školy v školskom roku 2013/2014. Zároveň ďakujeme všetkým pedagógom a žiakom, ktorí zapojením sa do rôznych súťaží a aktivít prispeli k šíreniu dobrého mena školy. Prajeme Vám prežitie príjemného leta a načerpanie množstva nových síl.

Slávnostné ukončenie školského roka 2013/2014

Fotogaléria zo slávnostného ukončenia školského roka v MsKS.

Školský výlet v jaskyni

Región, v ktorom žijeme, nám poskytuje množstvo prírodných krás. K nášmu veľkému bohatstvu patria aj jaskyne.

V ústrety lesníckemu skanzenu...

Vonku horúčava, v triedach dusno, známky uzavreté, školský rok sa blíži ku koncu. Ideálny čas vyraziť na školský výlet.

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 >