• |
 • E-mail kontakt: skola@zshviere.edu.sk
ZŠ Hviezdoslavova
ZŠ Hviezdoslavova
Škola priteľská k deťom

SUBMENU

Internetová žiacka knižka

KALENDÁR

  Legenda:
 
- aktuálny deň

AKTUALITY 2015/2016


Zápis do prvého ročníka ZŠ na školský rok 2012/2013

12.01.2012

Vážení rodičia budúcich prváčikov, dôležité informácie k zápisu sa dozviete tu - krátky informačný bulettin tu-  prezentácia k zápisu. 

Čo ponúka naša škola žiakom:

 • výchovu a vzdelávanie kvalifikovanými pedagógmi a zahraničnými lektormi
 • vyučovanie cudzích jazykov: AJ, NJ, RJ
 • jazykový projekt v štvrtom ročníku aplikovaním metódy CLIL
 • vyučovanie čítania a písania metódou SFUMATO (využitie hudobnej, dramatickej a výtvarnej predstavivosti a tvorivosti pri učení)
 • používanie moderných vyučovacích metód (počítače, LCD monitory, interaktívne tabule, projektové vyučovanie...)
 • získanie počítačovej gramotnosti už od 1. ročníka
 • hodiny telesnej výchovy s netradičným náčiním (projekt „Keď učenie je zábava“)
 • výber hodnotenia žiakov: slovné, kombinované hodnotenie a klasifikácia
 • elektronická žiacka knižka
 • školský parlament a školský časopis Hviezdička
 • zapájanie sa do projektov, súťaží a olympiád
 • modernú, zrekonštruovanú budovu školy s bezbariérovým vchodom
 • pomoc odborníkov – pedagógov, školského logopéda, výchovného poradcu
 • individuálna práca pedagóga s nadanými deťmi
 • individuálna práca pedagóga s integrovanými deťmi
 • odborná starostlivosť o žiakov so špeciálno-pedagogickými potrebami
 • možnosť stravovania vo vlastnej školskej jedálni – elektronický systém vydávania stravy, zapojenie sa do programov: školské ovocie – zdravá škola a Bonduele
 • možnosť navštevovať krúžky
 • školské stredisko vo volejbale chlapcov a dievčat
 • možnosť navštevovať jazykovú školu pre deti a dospelých
 • každoročné pobyty: škola v prírode, lyžiarsky výcvik, plavecký výcvik pre 1. a 2. stupeň ZŠ
 • rekreačný pobyt v Chorvátsku, výlety do zahraničia (Londýn, Viedeň)
 • blízkosť súkromnej umeleckej školy aj základnej umeleckej školy
 • areál školy neďaleko centra mesta a autobusovej zastávky
 • 100% úspešnosť žiakov v prijímaní na stredné školy, bilingválne a osemročné gymnáziá
 • školu otvorenú  rodičom, starým rodičom...   

Pozvánka na jazykový tábor s Meiko a Willy

Pre bližšie informácie kliknite tu.

Z Hviezdoslavky sú tí najlepší...

Tóny štátnej hymny otvorili slávnostné podujatie Oceňovanie osobností mesta Revúca...

Výlet do ZOO

Školský rok sa blíži ku koncu a jeden z posledných dní v škole prežili žiaci I.A a II.A na školskom výlete v ZOO Košice...

Hviezdoslavka v škole v prírode na Plejsoch

Aj v tomto školskom roku sme už tradične zorganizovali školu v prírode v čistom prírodnom prostredí, bez priemyslu a prašných komunikácií, obkolesení lesmi v rezorte hotela Plejsy v Krompachoch.

Deň detí na Hviezdoslavke

Tešili ste sa 1. júna do školy? Istotne vám mamka nachystala chutnú desiatu, vodu, možno aj nejakú sladkosť...

Návšteva partnerskej školy v Litovli

„ Je ťažké nájsť skvelých priateľov, ťažšie rozlúčiť sa s nimi a nemožné na nich zabudnúť.“

Škola v prírode

Pre bližšie informácie o škole v prírode kliknite tu.

Dopravno - bezpečnostná akcia „Jablko – citrón“

V utorok, 24.5. 2016 sme sa my, desiati žiaci IV.A triedy zo ZŠ na Hviezdoslavovej ulici, zúčastnili dopravno - bezpečnostnej akcie...

Výlet za odmenu

23. máj 2016. Je pondelkové slnečné ráno a my, žiaci z Hviezdoslavky, nasadáme do autobusa, aby sme sa odviezli na výlet do Košíc...

Vďaka za pekný zážitok

V mesiaci máj žiaci ZŠ na Hviezdoslavovej ulici už tradične pripravujú slávnostnú školskú akadémiu, ktorá sa vždy teší hojnej účasti rodičov, príbuzných a priaznivcov školy...

Týždeň MODRÉHO GOMBÍKA

Tretí májový týždeň sa v našej škole niesol v duchu zbierky Modrý gombík. Výnosom z tohtoročnej zbierky sa UNICEF rozhodol podporiť programy na riešenie detskej podvýživy v Mauritánii.

Hviezdoslavka úspešná v Testovaní 9

Ak sa opýtate deviataka na začiatku školského roka z čoho má najväčší strach, určite Vám odpovie, že z Testovania 9 a prijímacích skúšok na SŠ...

V biológii sme jednotka...

Biológia ako veda i ako vyučovací predmet nie je ľahká. Vyžaduje si zápal a túžbu po vedomostiach...

Plavecký výcvik

Pozitívne rozvíjať športovú činnosť na „Hviezdoslavke“,sa nám darí vo veľkej miere aj organizovaním plaveckých výcvikov...

„Slávici“ na Hviezdoslavke

Dňa 27. apríla 2016 sa v našej škole uskutočnilo školské kolo 26. ročníka v speve slovenských ľudových piesní Slávik Slovenska...

Pozvánka - triedne shôdzky RZ

Pozývame Vás na triedne schôdzky RZ, ktoré sa uskutočnia 28.4.2016 so začiatkom o 16.00 hod. vo všetkých triedach.

Aký bol Deň Zeme na „Hviezdoslavke“

Jedna vec je absolútne jasná – naša Zem je len jedna a pri tom množstve ľudí, ktorí na nej žijú a zároveň produkujú odpad, nie je možné ju natrvalo udržať v takom stave, v akom ju poznáme dnes. Teda pokiaľ sa niečo nezmení… A začať treba od tých najmenších – detí.

Zachraňovali sme les

Apríl je mesiacom lesov. Ako im môžeme pomôcť, vedia aj žiaci z „Hviezdoslavky“. Jednou z možností je vysádzanie stromčekov...

Deň narcisov 2016

Deň narcisov je jediná verejno-prospešná zbierka Ligy proti rakovine. Tento rok sa konala už po 20-ty krát...

Tretie víťazstvo Olivera

Víťaz triedneho a školského kola 62. ročníka súťažnej prehliadky v umeleckom prednese poézie a prózy – Hviezdoslavov Kubín – Oliver Kiss...

Cestovali sme v čase

S veľkou radosťou sme privítali správu o znovuotvorení Múzea Prvého slovenského gymnázia v Revúcej...

Stretnutie so spisovateľom

11. apríla 2016 žiaci štvrtých a piatych ročníkov zo Základnej školy na Hviezdoslavovej ulici zamenili tradičnú vyučovaciu hodinu v školskej triede za besedu so spisovateľom...

Úspešní riešitelia Matematickej olympiády

5. apríla 2016 sa konal 65. ročník obvodového kola Matematickej olympiády...

Zápis prvákov

V uplynulých dňoch sa v našej základnej škole uskutočnil zápis prvákov pre školský rok 2016/2017...

Detská divadelná Revúca

19. ročník súťaže detských divadelných vystúpení Detská divadelná Revúca sa konal v utorok 22. marca 2016 v Dome kultúry v Revúcej...

Marec – mesiac knihy

Marec – prvý jarný mesiac, ktorý sa spája nielen s príchodom slnečných dní či prvých prác v záhradách, ale i s odpočinkom v podobe čítania kníh...

Burza kníh

Dni pred Veľkou nocou boli naplnené zaujímavými akciami a aktivitami. Jednou z nich bola burza kníh...

Deň vody - projektové vyučovanie na Hviezdoslavke

„Vode bola daná čarovná moc byť miazgou života na Zemi.“ Leonardo da Vinci

Vynášanie Moreny

Stalo sa dobrým zvykom, že sa žiaci zo ZŠ na Hviezdoslavovej ulici každoročne lúčia so zimným obdobím a zároveň vítajú jar vynášaním Moreny...

Veľkonočné prázdniny - oznam

Veľkonočné prázdniny pre žiakov trvajú od 24.3.2016 (štvrtok) do 29.3.2016 (utorok). Vyučovanie po prázdninách začína v stredu, 30.3.2016.

Na Hviezdoslavku zavítali policajti

Dnešná doba je charakteristická dostupnosťou rôznych informácií z internetu...

Testovanie deviatakov - T9 2016

Národný ústav certifikovaných meraní - NÚCEM - realizuje celoslovenské testovanie žiakov z predmetov SJL a MAT - Testovanie 9 - 2016. Hlavný termín testovania je streda, 6. apríla 2016.

Pre bližšie informácie k Testovaniu deviatakov 2016 kliknite tu.

Ďalšie úspechy našich žiakov

Veľkú radosť nám urobili naši žiaci...

Sedem tajomných komnát na Hviezdoslavke

Rozprávky sa deťom rozprávajú preto, aby v ich čistom a miernom svetle mohli vzklíčiť a rásť prvé myšlienky a sily duše. (bratia Grimmovci)

Jarné prázdniny

Jarné prázdniny pre Banskobystrický kraj trvajú v čase od 29.2. - 4.3. 2016. Nástup do školy je v pondelok, 7.3. 2016. Prajeme Vám príjemný oddych a načerpanie nových síl.

Školské kolo – Hviezdoslavov Kubín

Tradične ako každý rok sme v ZŠ na Hviezdoslavovej ulici v Revúcej zorganizovali školské kolo súťažnej prehliadky v umeleckom prednese poézie a prózy – Hviezdoslavov Kubín...

„Pochovávanie basy“ zaujalo aj TV Markízu

Aj keď sa fašiangy končia až v stredu, v Základnej škole na Hviezdoslavovej ulici v Revúcej pochovali basu už dnes....

Dievčatá z Hviezdoslavky postúpili na krajské majstrovstvá v basketbale

Dňa 4.2.2016 sa 10- členné družstvo dievčat z Hviezdoslavky v zložení...

Januárové úspechy našich žiakov

Oddýchnutí po zimných prázdninách sa žiaci Hviezdoslavky vrhli do učenia, a niektorí sa zapojili aj do súťaží...

Hlasuj za mestá, v ktorých Lidl postaví 10 detských ihrísk

Hlasujme a získajme spolu detské ihrisko pre naše mesto, ktoré postaví spoločnosť Lidl. Hlasujte tu.

Zima konečne ukázala svoju silu

Zima konečne ukázala svoju silu. Mrazivé noci a dni...

Ako sme sa učili lyžovať...

V mieste, kde sa Starohorské vrchy stretávajú s masívmi Veľkej Fatry, je široké horské sedlo...

Šaliansky Maťko J.C. Hronského

Snažíme sa vytvoriť deťom priestor na rozvoj ich tvorivých schopností a pomáhame im nadväzovať kontakty s tvorbou J. C. Hronského...

Triedne schôdzky RZ

Vážení rodičia, pozývame Vás na triedne schôdzky RZ, ktoré sa uskutočnia 21.1.2016 so začiatkom podľa pokynov jednotlivých triednych učiteľov.

Novoročné prekvapenie

Prázdniny sú spravidla obdobím, kedy sa v priestoroch škôl rozhostí ticho....

Oznam - riaditeľské voľno a vianočné prázdniny

Riaditeľka ZŠ, Hviezdoslavova 1, Revúca na základe odporúčania ministra školstva podľa §150 ods.5 zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní udeľuje žiakom dňa 8. 1. 2016 riaditeľské voľno z prevádzkových dôvodov. V tento deň nebude v prevádzke ŠKD ani školská jedáleň. Vianočné prázdniny trvajú od 23.12.2015 do 10.1.2016. Nástup do školy je 11.1.2016 (pondelok).

Multikultúrny deň na Hviezdoslavke

Posledný predvianočný deň v škole – nálada plná emócií z blížiacich sa prázdnin. Tým sa nesie atmosféra v každej triede ZŠ na Hviezdoslavovej ulici. Žiaci si spoločne so svojimi učiteľmi urobili Multikultúrny deň...

Vianočná zbierka UNICEF

Vianoce sú obdobím pokoja a radosti, obdobím, ktoré trávime s rodinou, priateľmi a našimi najbližšími...

Vianočné ikebany na Hviezdoslavke

Vianočná výzdoba a zhotovovanie vianočných ikebán už tradične patria do predvianočnej atmosféry žiakov ZŠ na Hviezdoslavovej ulici v Revúcej...

Vyhodnotenie školského kola PYTAGORIÁDY

Dňa 8. 12. 2015 sa uskutočnilo školské kolo matematickej PYTAGORIÁDY...

Výnimočná hodina čítania

...po prestávke sme si nesadli späť do lavíc, ale sme sa obliekli a prešli „cez cestu“ k tete Táni (Krškovej) do kníhkupectva. Mala pre nás pripravené milé prekvapenie v podobe besedy so zahraničnou spisovateľkou pre deti JITKOU VÍTOVOU z Hradca Králové...

Noc v Čarovnom lese

Noc, keď spíme doma v postieľke, je úplne iná ako tá, ktorú sme strávili vo štvrtok 3.12. 2015 na našej škole...

Žiaci z Hviezdoslavky v basketbale na 2. a 3. mieste

Dňa 24.11.2015 sa GMK Revúca a 26.11.2015 ZŠ I. B. Zocha stali dejiskami obvodných kôl chlapcov a dievčat v basketbale žiakov ZŠ...

Družobná návšteva Litovla

Priateľstvo je ako niť, ktorá keď sa roztrhne, dá sa ešte zviazať, ale uzol zostane. Pre život potrebujeme priateľov. Nezáleží akí sú, ale čo pre nás znamenajú...

„Živá“ červená stužka na Hviezdoslavke

Červená stužka - medzinárodný symbol solidarity s ľuďmi žijúcimi s HIV alebo AIDS...

RZ pre žiakov 9. ročníka

Vážení rodičia, pozývame Vás na RZ rodičov a žiakov 9. ročníka so zástupcami stredných škôl, ktoré sa uskutoční dňa 3.12.2015 o 15.30 hod. v budove školskej jedálne.

Ako sa nestratiť vo svete internetu

Krátka príručka bezpečného internetu pre deti aj rodičov kliknite tu.

Triedne schôdzky RZ

Triedne schôdzky RZ sa uskutočnia 24.11.2015 so začiatkom podľa pokynov jednotlivých triednych učiteľov.

Škola bola, je a vždy bude zrkadlom doby, v ktorej žijeme...

Tohto hesla sa držali aj učitelia z Hviezdoslavky a k sviatku svojej školy sa rozhodli svojpomocne vynoviť a zútulniť interiér školy...

Hviezdoslavka oslavuje…

Deti dokážu oceniť, keď s nimi trávite čas, keď sa im venujete...

Testovanie T5-2015

Bližšie informácie k testovaniu piatakov T5-2015.

Oznam - Riaditeľské voľno

Dňa 16.11.2015 /pondelok/ bude žiakom ZŠ, Hviezdoslavova 1 v Revúcej udelené RIADITEĽSKÉ VOĽNO. V tento deň nebude v prevádzke ŠJ ani ŠKD. Vyučovanie bude pokračovať podľa platného rozvrhu hodín v stredu 18.11.2015.

E-testovanie piatakov na Hviezdoslavke

V tomto školskom roku sa po prvýkrát uskutoční celoslovenské testovanie žiakov piateho ročníka zo slovenského jazyka a matematiky...

„Len pre tých najodvážnejších“...alebo Halloweenská noc v škole

Doobeda to bola obyčajná škola plná žiakov tešiacich sa na jesenné prázdniny, no po západe slnka sa triedy a chodby školy na Hviezdoslavovej ulici v Revúcej premenili na miesto hrôzy a strachu...

Medzinárodný deň školských knižníc

„Knihy nám prinesú múdrosť automaticky, ale môžu byť aj cestou ako sa k nej dostať.“

„Hviezdoslavka“ si pripisuje ďalšie prvenstvá

Drienčany – rozprávková obec s rozprávkovými postavami, ktoré P. E. Dobšinský zozbieral počas svojho života. 23. októbra uplynulo už 130 rokov od jeho úmrtia...

Práca s filmom na hodinách cudzích jazykov

Pri vyučovaní cudzieho jazyka by sme mali vytvárať optimálne podmienky, pri ktorých sa žiakom zdá učenie prirodzené, zaujímavé a vyvoláva u nich radosť...

Jesenné prázdniny

Jesenné prázdniny trvajú od 29.10. - 30.10. 2015. Vyučovanie po prázdninách začína v pondelok 2.11. 2015

Ako sme na Hviezdoslavke prvákov do cechu školákov prijímali...

Vo štvrtok 22.10.2015 v popoludňajších hodinách bolo nezvyčajne rušno v základnej škole na Hviezdoslavovej ulici...

Kúzlo šarkanov v ŠKD

Keďže nám jesenné dni zatiaľ nedopriali veľa slniečka, tak sme si v Školskom klube detí na Hviezdoslavovej ulici v Revúcej vymysleli pekný program. Bol určený nielen našim deťom, ale aj ich rodičom...

Deň plný vitamínov na Hviezdoslavke

Október už tradične patrí v našej škole zdravej výžive. Všetci dobre vieme, akú významnú úlohu zohráva zdravé stravovanie v živote každého z nás...

Hviezdoslavka v Múzeu SNP

V tomto roku si pripomíname sedemdesiate výročie ukončenia druhej svetovej vojny. Pri tejto príležitosti Základná škola na Hviezdoslavovej ulici v Revúcej zorganizovala pre žiakov deviateho ročníka poznávaciu exkurziu do múzea SNP v Banskej Bystrici – metropoly stredného Slovenska...

Október, mesiac úcty k starším

Opäť je tu jeseň, nádherný čas, kedy sú stromy odeté do pestrofarebných šiat a v diaľave sa belejú končiare vrchov...

Žiaci Hviezdoslavky nás opäť skvele reprezentovali

Žiaci Základnej školy na Hviezdoslavovej ulici v Revúcej sa dňa 8. októbra 2015 zúčastnili okresného kola v cezpoľnom behu, ktoré bolo organizované v areáli a okolí ZŠ J.A. Komenského v Revúcej...

Na Hviezdoslavke sme zachraňovali lesy

Tak ako každoročne, aj tento rok sme uskutočnili jesenný zber papiera na záchranu stromov...

Športujeme v ŠKD

Napriek chladnejšiemu počasiu, sme sa ako každý rok rozlúčili s letom športovými súťažami...

Európsky deň jazykov na „Hviezdoslavke“.

Hovorí sa: „Koľko jazykov vieš, toľkokrát si človekom.“ V tomto duchu sa niesli na našej škole hodiny anglického jazyka počas Európskeho dňa jazykov, ktorý si aj my každoročne pripomíname...

Pozvánka

Vážení rodičia, pozývame Vás na rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční 24.9.2015 so začiatkom o 16.00 hod. v jednotlivých triedach.

Účelové cvičenie

Dňa 4. septembra 2015 sme sa rozhodli, že tento deň so žiakmi druhého stupňa strávime v prírode. Vybrali sme sa preto do areálu MFK Revúca, kde sme na vedľajšom futbalovom ihrisku absolvovali účelové cvičenie...

Otvorenie školského roka 2015/2016

Srdečne Vás pozývame na slávnostné otvorenie školského roka 2015/2016, ktoré sa uskutoční 2.septembra 2015 o 8:30 hod. v areáli ZŠ na Hviezdoslavovej ulici v Revúcej.

AKTUALITY 2014/2015


плед купить киев
Poďakovanie

Riaditeľstvo ZŠ na Hviezdoslavovej ulici v Revúcej ďakuje všetkým rodičom, sponzorom, organizáciám aj jednotlivcom, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli do oblasti výchovno-vzdelávacieho procesu, alebo prevádzky našej školy v školskom roku 2014/2015. Zároveň ďakujeme všetkým pedagógom a žiakom, ktorí zapojením sa do rôznych súťaží a aktivít prispeli k šíreniu dobrého mena našej školy. Prajeme Vám príjemné prežitie leta a načerpanie množstva nových síl do nového školského roka.

Výlet do ZOO

Už každoročne sa žiaci na koniec školského roka zúčastňujú výletu, ktorý je odmenou za celoročnú prácu a úsilie, ktoré vynaložili v škole...

Krásne dva týždne na Plejsoch

Posledné dva májové týždne sa 65 žiakov 1. – 4. ročníka ZŠ na Hviezdoslavovej ulici v Revúcej zúčastnilo školy v prírode v Krompachoch...

V našom živote nie je miesto pre drogy!

Žiaci druhého stupňa ZŠ na Hviezdoslavovej ulici v Revúcej venovali závislosti na tabaku, ale aj na iných legálnych a nelegálnych drogách mimoriadnu pozornosť...

Medzinárodná konferencia v Hamburgu 2015 - Projekty Etwinning/Erazmus +

Tretí najväčší európsky prístav, metropola nemeckej kultúry a histórie, obchodné centrum na Labe.... aj takto by sa dal nazvať Hamburg - mesto, ktoré bolo v dňoch 21-23.5. 2015 dejiskom medzinárodnej konferencie pre pedagógov, zameranej na tvorbu a implementáciu projektov na rozvoj kľúčových kompetencií žiakov základných a stredných škôl...

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 >

OZNAMY

 • Škola v prírode

  Pre bližšie informácie o škole v prírode kliknite tu.


  [čítaj viac]
   
 • Pozvánka - triedne shôdzky RZ
  Pozývame Vás na triedne schôdzky RZ, ktoré sa uskutočnia 28.4.2016 so začiatkom o 16.00 hod. vo všetkých triedach.
  [čítaj viac]
   
 • Testovanie deviatakov - T9 2016
  Národný ústav certifikovaných meraní - NÚCEM - realizuje celoslovenské testovanie žiakov z predmetov SJL a MAT - Testovanie 9 - 2016. Hlavný termín testovania je streda, 6. apríla 2016.

  Pre bližšie informácie k Testovaniu deviatakov 2016 kliknite tu.


  [čítaj viac]
   
< 1 2 3 4 >
::všetky aktuality::

POČASIE

In-počasie Meteoinfo