• |
 • E-mail kontakt: skola@zshviere.edu.sk
ZŠ Hviezdoslavova
ZŠ Hviezdoslavova

SUBMENU

Internetová žiacka knižka

KALENDÁR

  Legenda:
 
- aktuálny deň

AKTUALITY 2014/2015


Zápis do prvého ročníka ZŠ na školský rok 2012/2013

12.01.2012

Vážení rodičia budúcich prváčikov, dôležité informácie k zápisu sa dozviete tu - krátky informačný bulettin tu-  prezentácia k zápisu. 

Čo ponúka naša škola žiakom:

 • výchovu a vzdelávanie kvalifikovanými pedagógmi a zahraničnými lektormi
 • vyučovanie cudzích jazykov: AJ, NJ, RJ
 • jazykový projekt v štvrtom ročníku aplikovaním metódy CLIL
 • vyučovanie čítania a písania metódou SFUMATO (využitie hudobnej, dramatickej a výtvarnej predstavivosti a tvorivosti pri učení)
 • používanie moderných vyučovacích metód (počítače, LCD monitory, interaktívne tabule, projektové vyučovanie...)
 • získanie počítačovej gramotnosti už od 1. ročníka
 • hodiny telesnej výchovy s netradičným náčiním (projekt „Keď učenie je zábava“)
 • výber hodnotenia žiakov: slovné, kombinované hodnotenie a klasifikácia
 • elektronická žiacka knižka
 • školský parlament a školský časopis Hviezdička
 • zapájanie sa do projektov, súťaží a olympiád
 • modernú, zrekonštruovanú budovu školy s bezbariérovým vchodom
 • pomoc odborníkov – pedagógov, školského logopéda, výchovného poradcu
 • individuálna práca pedagóga s nadanými deťmi
 • individuálna práca pedagóga s integrovanými deťmi
 • odborná starostlivosť o žiakov so špeciálno-pedagogickými potrebami
 • možnosť stravovania vo vlastnej školskej jedálni – elektronický systém vydávania stravy, zapojenie sa do programov: školské ovocie – zdravá škola a Bonduele
 • možnosť navštevovať krúžky
 • školské stredisko vo volejbale chlapcov a dievčat
 • možnosť navštevovať jazykovú školu pre deti a dospelých
 • každoročné pobyty: škola v prírode, lyžiarsky výcvik, plavecký výcvik pre 1. a 2. stupeň ZŠ
 • rekreačný pobyt v Chorvátsku, výlety do zahraničia (Londýn, Viedeň)
 • blízkosť súkromnej umeleckej školy aj základnej umeleckej školy
 • areál školy neďaleko centra mesta a autobusovej zastávky
 • 100% úspešnosť žiakov v prijímaní na stredné školy, bilingválne a osemročné gymnáziá
 • školu otvorenú  rodičom, starým rodičom...   

Poďakovanie

Riaditeľstvo ZŠ na Hviezdoslavovej ulici v Revúcej ďakuje všetkým rodičom, sponzorom, organizáciám aj jednotlivcom, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli do oblasti výchovno-vzdelávacieho procesu, alebo prevádzky našej školy v školskom roku 2014/2015. Zároveň ďakujeme všetkým pedagógom a žiakom, ktorí zapojením sa do rôznych súťaží a aktivít prispeli k šíreniu dobrého mena našej školy. Prajeme Vám príjemné prežitie leta a načerpanie množstva nových síl do nového školského roka.

Výlet do ZOO

Už každoročne sa žiaci na koniec školského roka zúčastňujú výletu, ktorý je odmenou za celoročnú prácu a úsilie, ktoré vynaložili v škole...

Krásne dva týždne na Plejsoch

Posledné dva májové týždne sa 65 žiakov 1. – 4. ročníka ZŠ na Hviezdoslavovej ulici v Revúcej zúčastnilo školy v prírode v Krompachoch...

V našom živote nie je miesto pre drogy!

Žiaci druhého stupňa ZŠ na Hviezdoslavovej ulici v Revúcej venovali závislosti na tabaku, ale aj na iných legálnych a nelegálnych drogách mimoriadnu pozornosť...

Medzinárodná konferencia v Hamburgu 2015 - Projekty Etwinning/Erazmus +

Tretí najväčší európsky prístav, metropola nemeckej kultúry a histórie, obchodné centrum na Labe.... aj takto by sa dal nazvať Hamburg - mesto, ktoré bolo v dňoch 21-23.5. 2015 dejiskom medzinárodnej konferencie pre pedagógov, zameranej na tvorbu a implementáciu projektov na rozvoj kľúčových kompetencií žiakov základných a stredných škôl...

Týždeň modrého gombíka

Organizácia UNICEF na Slovensku už po jedenástykrát organizovala verejnú zbierku na pomoc deťom v chudobných krajinách...

Beseda so spisovateľkou

Dnešná moderná doba vyžaduje od detí dobré technické zručnosti. Naša škola sa však okrem nich snaží prebúdzať v deťoch aj lásku k literatúre...

Besednica Martina Kukučína

Piatok 15. mája 2015 sme si pripomenuli 155. výročie narodenia študenta Prvého slovenského gymnázia, spisovateľa a lekára Martina Kukučína...

Pozvánka na letné jazykové tábory

Pre bližšie informácie o jazykových táboroch s našimi lektormi Meikom a Willi kliknite tu.

Akcia Jablko – citrón

Bezpečnosť na cestách je pri súčasnej hustej premávke a množstve áut veľmi dôležitá...

Školská akadémia venovaná mamičkám

V najkrajšom mesiaci roka – v máji sa možno viac ako inokedy vzdáva hold matkám.

Slávik Slovenska na Hviezdoslavke

Spievanky, spievanky, kdeže ste sa vzali, či ste z neba spadli, či ste v háji rástli....

Mesiac lesov v ŠKD

Apríl – mesiac lesov, si pripomenuli aj deti v ŠKD, týždenným projektom, ktorý vyvrcholil besedou s ujom horárom Belaňom...

Oznam o skrátení vyučovania

Vo štvrtok, 30.4.2015 sa z prevádzkových dôvodov končí vyučovanie pre žiakov I. stupňa o 11.15 hod., pre žiakov II. stupňa o 11.50 hod. Obedy v ŠJ sa vydávajú do 12.30 hod. Ďakujeme za pochopenie.

Týždeň pre Zem

Predposledný aprílový týždeň sa žiaci v Základnej škole na Hviezdoslavovej ulici už tradične venujú viac ako inokedy rôznym environmentálnym aktivitám...

Triedne schôdzky RZ

Triedne schôdzky RZ sa uskutočnia 23. 4. (štvrtok) podľa pokynov jednotlivých triednych učiteľov.

Po ťažkej práci prišla vytúžená odmena

16. apríla sa v Žiline konala celoslovenská súťaž: Vitajte v našom regióne, pod záštitou medzinárodnej organizácie Junior Achievement. Tejto súťaže sme sa zúčastnili aj my, žiaci ZŠ na Hviezdoslavovej ulici v Revúcej z krúžku: Podnikanie v cestovnom ruchu.

Bližšie informácie o Testovaní deviatakov 2015

Pre bližšie informácie k Testovaniu deviatakov 2015 kliknite tu.

Deň narcisov

Deň narcisov je jediná verejno-prospešná zbierka Ligy proti rakovine a tento rok sa konala už po 19-ty krát...

Sviatky jari

Jar je spojená nielen s prebúdzajúcou sa prírodou, teplými slnečnými lúčmi a štebotom vtákov, ale aj s veľkonočnými sviatkami, sviatkami jari a pestrých farieb...

Deň vody a vynášanie Moreny na Hviezdoslavke

„Voda! Nemáš chuť ani farbu, ani vôňu. Nemožno ťa opísať! Tebou sa nadchýname a nevieme, čo si zač. Nemožno povedať, že si potrebná pre život – ty sama si život!“ Antoine de Saint-Exupery

Úspechy našich žiakov v Pytagoriáde aj v umeleckom prednese

Sme radi, že sa opäť môžeme pochváliť ďalšími úspechmi našich žiakov a to hneď v dvoch súťažiach- v Pytagoriáde a v súťaži Hviezdoslavov Kubín.

Venujte RZ pri ZŠ Hviezdoslavova 2% z dane

Vážení rodiča a priatelia školy, ďakujeme Vám za venovanie 2% (3%) z dane z príjmu v roku 2015.

Postup ako darovať 2%(3%)...kliknite tu.

Vyhlásenie...kliknite tu.

Tajomstvo siedmich komnát

Rozprávka je jabloň košatá, sú na nej jabĺčka zo zlata, ochutnaj, pocítiš sladkosť slov rozprávky – zázraku zázrakov. (Vták ohnivák)

Nezabudnuteľný týždeň lyžovačky

Lyžovanie je jeden z najznámejších a najobľúbenejších zimných športov nielen na Slovensku, ale aj v Európe. Lyžovaniu sa môžu venovať všetky vekové kategórie – od detí až po dospelých...

Upozornenie - informovaný súhlas pre rodičov žiakov stravujúcich sa v ŠJ

Školská jedáleň pri ZŠ na Hviezdoslavovej ul. 1 v Revúcej oznamuje zákonným zástupcom svojich stravníkov, že dňa 5.3.2015 vo štvrtok, z dôvodu odstávky elektrickej energie, bude deťom podávaná suchá strava /obložená bageta, jablko, džús/. V prípade, že o suchú stravu pre svoje dieťa nemáte záujem, je potrebné, aby ste ho z obeda na tento deň vyhlásili najneskôr v pondelok 2.3.2015 do 14.00 hod. Za pochopenie ďakujeme.

Valentínske pozdravy

V deň sv. Valentína, sviatku zaľúbených, má v našej škole už tradične svoje miesto valentínska relácia, venovaná tým, ktorí chcú vyjadriť svoju lásku či povedať niekomu, len jednoduché „ďakujem“...

Masky v našej škole

V telocvični Základnej školy na Hviezdoslavovej ulici súťažili, tancovali a zabávali sa princezné, čerti, vojaci, čarodejníci, snehuliaci, mačky, víly, piráti či bojovníci...

Jarné prázdniny - oznam

Jarné prázdniny pre Banskobystrický VÚC začínajú 16. februára (pondelok) a končia 20. februára 2015 (piatok). Školské vyučovanie sa začne 23. februára 2015 (pondelok).

Les očami detí

November 2014 sa niesol v znamení fotografie. Po celom Slovensku, ale i v iných štátoch, sa v tomto mesiaci spomínali mnohí viac i menej známi autori čiernobielych a farebných fotografií...

Zdravý olovrant

Zdravie je najväčším a najdrahším darom človeka. Zdravá výživa je jeden z faktorov, ktorý môže rozhodnúť o zdraví a chorobe...

Úspechy žiakov z Hviezdoslavky na matematickej aj anglickej olympiáde

Blahoželáme žiakom našej školy - Liborovi Mladšiemu z IX.A...

Pozvánka

Pozývame Vás na triedne schôdzky rodičovského združenia, ktoré sa uskutočnia formou konzultácií 22.1.2015 so začiatkom podľa pokynov jednotlivých triednych učiteľov uvedených v žiackych knižkách.

Šaliansky Maťko

Byť úspešným je túžbou nielen dospelých, ale aj detí. Tento pocit zažili mladí recitátori, žiaci ZŠ na Hviezdoslavovej ulici v Revúcej...

Oznam

Vianočné prázdniny pre žiakov trvajú od 22.12.2014 do 7.1.2015. Nástup do školy je 8.1.2015(štvrtok).

Multikultúrny deň v ZŠ na Hviezdoslavovej ulici

Stalo sa už tradíciou, že jeden decembrový deň venujú žiaci a pedagógovia v ZŠ na Hviezdoslavovej ulici prehlbovaniu poznatkov o ľudských právach...

Vianočný program v podaní detí zo školského klubu detí.

Posledný deň pred vianočnými prázdninami sa v našej škole niesol v duchu ľudských práv...

7. ročník Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry

Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry (OSJL) je jednou z foriem dobrovoľnej záujmovej činnosti žiakov, je organizovaná ako postupová súťaž a je vyhlasovaná každoročne...

Deň otvorených dverí v ZŠ na Hviezdoslavovej ulici

V ZŠ na Hviezdoslavovej ulici sme opäť po roku privítali našich priaznivcov, rodičov, starých rodičov či bývalých žiakov. Stalo sa tak počas tradičného Dňa otvorených dverí, ktorý sa uskutočnil v utorok, 9.decembra 2014...

Vyhodnotenie školského kola PYTAGORIÁDY

Dňa 10. 12. 2014 sa uskutočnilo školské kolo matematickej PYTAGORIÁDY. Počas 60 minút, ktoré mali súťažiaci na riešenie, si 63 žiakov tretieho až ôsmeho ročníka meralo svoje vedomosti a zručnosti...

Rozprávková noc v škole

Pri príležitosti Medzinárodného dňa školských knižníc 21. novembra sa v ZŠ, Hviezdoslavova 1 v Revúcej uskutočnila akcia pod názvom Rozprávková noc, ktorá bola určená pre žiakov prvého stupňa a aj malých škôlkarov...

„Živá“ červená stužka na Hviezdoslavke

Červená stužka je medzinárodným symbolom solidarity s ľuďmi žijúcimi s HIV alebo AIDS. Je značkou pre upevňovanie povedomia o HIV a AIDS medzi ľuďmi...

Moje mesto a jeho okolie...

My, deti v ŠKD na Hviezdoslavovej ulici v Revúcej, sme znova prežili týždeň plný zaujímavých aktivít...

LONDÝN tak, ako si ho navždy zapamätáme ...

Prvý novembrový týždeň som sa zúčastnila školského poznávacieho zájazdu v Londýne, ktorý organizovala ZŠ na Hviezdoslavovej ulici v Revúcej...

„Záložka do knihy spája školy“

Základná škola na Hviezdoslavovej ulici sa tento rok, tak ako aj po iné, zúčastnila česko-slovenského projektu Záložka do knihy spája školy...

Október - mesiac úcty k starším u nás, na Hviezdoslavke...

V ŠKD pri ZŠ na Hviezdoslavovej ulici v Revúcej sme v rámci októbra - mesiaca úcty k starším pripravili spolu so žiakmi veľký projekt...

...V Halloweenskom duchu na Hviezdoslavke...

Halloween, typicky americký sviatok tekvíc a strašidiel, sa už niekoľko rokov udomácňuje aj u nás, na Slovensku. Inak tomu nie je ani v našej škole...

Daruj jablko, daruješ zdravie

Každoročne v mesiaci októbri, keď príroda naberá krásu jesene, sa obraciame k tým, skôr narodeným, ktorých konanie je obohatené mnohými životnými múdrosťami...

Imatrikulácia prvákov na Hviezdoslavke

Prijať medzi seba svojich najmenších spolužiakov sa rozhodli žiaci zo Základnej školy na Hviezdoslavovej ulici...

Oznam

Jesenné prázdniny pre žiakov začínajú vo štvrtok 30.10.2014. Nástup do školy je v pondelok 3.11.2014.

Hviezdoslavka boduje na celoštátnych súťažiach

Dve tretie miesta z dvoch celoslovenských súťaží si priniesli žiaci Základnej školy na Hviezdoslavovej ulici v Revúcej tento týždeň.

Chutne a zdravo na Hviezdoslavke

16. október je Svetový deň výživy. Ako je už zvykom, do tejto zaujímavej akcie sa už dlho zapája aj naša škola...

Výlet do Bratislavy za Tutanchamonom

„Vidím úžasné veci!“ povedal Howard Carter, keď prvýkrát nahliadol do Tutanchamonovej hrobky...

Školský dvor na Hviezdoslavke v novom šate

Jednou z neodmysliteľných súčastí každej školy je určite aj školský dvor...

Kráľovstvo z gaštanov

Naši najmenší kamaráti, žiaci nultého ročníka, si pre nás všetkých pripravili milú výstavku. Vo vestibule školy si máme možnosť popozerať rôzne postavičky vyrobené z gaštanov...

Hviezdoslavka úspešná aj v Krajských majstrovstvách v cezpoľnom behu

Dňa 2.10.2014 sa 3- členné družstvo žiakov Základnej školy Hviezdoslavova v zložení Tomáš Sklenárik, Dominik Krštieň a Martin Žilka zúčastnilo Krajských majstrovstiev v cezpoľnom behu žiakov ZŠ a SŠ ...

Na Hviezdoslavke športovali malí aj veľkí...

Zaujímavé, príjemné a veselé predpoludnie čakalo v sobotu na návštevníkov, ktorí zavítali do areálu Základnej školy na Hviezdoslavovej ulici Revúcej...

Hviezdoslavka v cezpoľnom behu obhájila umiestnenia z minulého roka

Žiaci Základnej školy na Hviezdoslavovej ulici sa dňa 26. septembra 2014 zúčastnili obvodného kola v cezpoľnom behu, ktoré bolo organizované v areáli a okolí ZŠ J.A. Komenského v Revúcej.

Európsky deň jazykov na Hviezdoslavke

Európsky deň jazykov vyhlasuje od roku 2001 Rada Európy a Európska komisia. Jeho cieľom je oslava jazykovej rôznorodosti členských krajín, ktoré tvoria súčasť bohatého kultúrneho dedičstva a tradícií...

Pozvánka

Vážení rodičia, pozývame Vás na plenárne a triedne schôdzky rodičovského združenia, ktoré sa uskutočnia 25.9. 2014 so začiatkom o 16.00 hod. v jednotlivých triedach.

Majster Slovenska v letnom biatlone

Vynikajúci úspech sa podaril žiakovi našej školy Tomášovi Sklenárikovi z IX. B...

Účelové cvičenie v prírode

V piatkové ráno (5. septembra) sa žiaci piateho až deviateho ročníka zo Základnej školy Hviezdoslavova 1 v Revúcej vybrali na účelové cvičenie do neďalekej Revúčky...

Otvorenie školského roka v športovom duchu

Prekvapením pre žiakov sa začal nový školský rok na Základnej škole Hviezdoslavova 1 v Revúcej. Žiakov potešilo oficiálne otvorenie troch nových športovísk...

Slávnostné otvorenie nového školského roka

Slávnostné otvorenie školského roka 2014/2015 sa uskutoční 2.septembra 2014. Žiakov 1. ročníka a ich rodičov pozývame na slávnostné otvorenie školského roka, ktoré sa uskutoční v kinosále MsKS o 10.00 hod. Žiaci 2.-9. ročníka sa stretnú s triednymi učiteľmi vo svojich triedach v budove ZŠ o 9.15 hod. a spoločne sa presunú do MsKS.

AKTUALITY 2013/2014


Multifunkčné ihriská sprístupnené...

Mesto Revúca oznamuje, že multifunkčné ihriská pri Základnej škole na Hviezdoslavovej ulici sú sprístupnené verejnosti od 6.8.2014. Ihriská môže verejnosť využívať počas návštevných hodín v mesiaci august 2014 bez poplatku.

Poďakovanie

Riaditeľstvo ZŠ na Hviezdoslavovej ulici v Revúcej ďakuje všetkým rodičom, sponzorom, organizáciám aj jednotlivcom, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli do oblasti výchovno-vzdelávacieho procesu, alebo prevádzky našej školy v školskom roku 2013/2014. Zároveň ďakujeme všetkým pedagógom a žiakom, ktorí zapojením sa do rôznych súťaží a aktivít prispeli k šíreniu dobrého mena školy. Prajeme Vám prežitie príjemného leta a načerpanie množstva nových síl.

Slávnostné ukončenie školského roka 2013/2014

Fotogaléria zo slávnostného ukončenia školského roka v MsKS.

Školský výlet v jaskyni

Región, v ktorom žijeme, nám poskytuje množstvo prírodných krás. K nášmu veľkému bohatstvu patria aj jaskyne.

V ústrety lesníckemu skanzenu...

Vonku horúčava, v triedach dusno, známky uzavreté, školský rok sa blíži ku koncu. Ideálny čas vyraziť na školský výlet.

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 >

OZNAMY

 • Pozvánka na letné jazykové tábory

  Pre bližšie informácie o jazykových táboroch s našimi lektormi Meikom a Willi kliknite tu.


  [čítaj viac]
   
 • Triedne schôdzky RZ
  Triedne schôdzky RZ sa uskutočnia 23. 4. (štvrtok) podľa pokynov jednotlivých triednych učiteľov.
  [čítaj viac]
   
 • Po ťažkej práci prišla vytúžená odmena
  16. apríla sa v Žiline konala celoslovenská súťaž: Vitajte v našom regióne, pod záštitou medzinárodnej organizácie Junior Achievement. Tejto súťaže sme sa zúčastnili aj my, žiaci ZŠ na Hviezdoslavovej ulici v Revúcej z krúžku: Podnikanie v cestovnom ruchu.
  [čítaj viac]
   
< 1 2 3 >
::všetky aktuality::

POČASIE

In-počasie Meteoinfo