• |
 • E-mail kontakt: skola@zshviere.edu.sk

SUBMENU

Internetová žiacka knižka

KALENDÁR

  Legenda:
 
- aktuálny deň

AKTUALITY 2013/2014


Zápis do prvého ročníka ZŠ na školský rok 2012/2013

12.01.2012

Vážení rodičia budúcich prváčikov, dôležité informácie k zápisu sa dozviete tu - krátky informačný bulettin tu-  prezentácia k zápisu. 

Čo ponúka naša škola žiakom:

 • výchovu a vzdelávanie kvalifikovanými pedagógmi a zahraničnými lektormi
 • vyučovanie cudzích jazykov: AJ, NJ, RJ
 • jazykový projekt v štvrtom ročníku aplikovaním metódy CLIL
 • vyučovanie čítania a písania metódou SFUMATO (využitie hudobnej, dramatickej a výtvarnej predstavivosti a tvorivosti pri učení)
 • používanie moderných vyučovacích metód (počítače, LCD monitory, interaktívne tabule, projektové vyučovanie...)
 • získanie počítačovej gramotnosti už od 1. ročníka
 • hodiny telesnej výchovy s netradičným náčiním (projekt „Keď učenie je zábava“)
 • výber hodnotenia žiakov: slovné, kombinované hodnotenie a klasifikácia
 • elektronická žiacka knižka
 • školský parlament a školský časopis Hviezdička
 • zapájanie sa do projektov, súťaží a olympiád
 • modernú, zrekonštruovanú budovu školy s bezbariérovým vchodom
 • pomoc odborníkov – pedagógov, školského logopéda, výchovného poradcu
 • individuálna práca pedagóga s nadanými deťmi
 • individuálna práca pedagóga s integrovanými deťmi
 • odborná starostlivosť o žiakov so špeciálno-pedagogickými potrebami
 • možnosť stravovania vo vlastnej školskej jedálni – elektronický systém vydávania stravy, zapojenie sa do programov: školské ovocie – zdravá škola a Bonduele
 • možnosť navštevovať krúžky
 • školské stredisko vo volejbale chlapcov a dievčat
 • možnosť navštevovať jazykovú školu pre deti a dospelých
 • každoročné pobyty: škola v prírode, lyžiarsky výcvik, plavecký výcvik pre 1. a 2. stupeň ZŠ
 • rekreačný pobyt v Chorvátsku, výlety do zahraničia (Londýn, Viedeň)
 • blízkosť súkromnej umeleckej školy aj základnej umeleckej školy
 • areál školy neďaleko centra mesta a autobusovej zastávky
 • 100% úspešnosť žiakov v prijímaní na stredné školy, bilingválne a osemročné gymnáziá
 • školu otvorenú  rodičom, starým rodičom...   

Poďakovanie

Riaditeľstvo ZŠ na Hviezdoslavovej ulici v Revúcej ďakuje všetkým rodičom, sponzorom, organizáciám aj jednotlivcom, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli do oblasti výchovno-vzdelávacieho procesu, alebo prevádzky našej školy v školskom roku 2013/2014. Zároveň ďakujeme všetkým pedagógom a žiakom, ktorí zapojením sa do rôznych súťaží a aktivít prispeli k šíreniu dobrého mena školy. Prajeme Vám prežitie príjemného leta a načerpanie množstva nových síl.

Slávnostné ukončenie školského roka 2013/2014

Fotogaléria zo slávnostného ukončenia školského roka v MsKS.

Školský výlet v jaskyni

Región, v ktorom žijeme, nám poskytuje množstvo prírodných krás. K nášmu veľkému bohatstvu patria aj jaskyne.

V ústrety lesníckemu skanzenu...

Vonku horúčava, v triedach dusno, známky uzavreté, školský rok sa blíži ku koncu. Ideálny čas vyraziť na školský výlet.

ZOO

Je jún. Pre školákov je to mesiac, v ktorom vrcholí celoročné úsilie žiakov. Aj napriek tomu ho žiaci majú radi, pretože je to čas nielen na učenie ale aj na školské výlety.

Škola v prírode vo Vysokých Tatrách

Koncom mája a začiatkom júna tohto roku sa 71 žiakov 1.- 4. ročníka ZŠ na Hviezdoslavovej ulici v Revúcej zúčastnilo školy v prírode vo Vysokých Tatrách...

Súťaž Medzníky II. svetovej vojny

29.augusta 2014 si pripomenieme 70. výročie SNP. Sprievodnou aktivitou k oslavám tohto výročia bola aj dejepisná súťaž Medzníky II. svetovej vojny.

Deň detí 2014 v ZŠ na Hviezdoslavovej ulici

„Dieťa má svoju individualitu, jedinečnosť, nikde nenájdeme jeho úplného dvojníka. Deti nás vedia často príjemne prekvapiť svojimi nápadmi, nájdu mnohé riešenia, ktoré my nevidíme....V každom z nás, aj keď sme dospelí, drieme jedno malé dieťa.“

Školská akadémia

Mesiac máj je v Základnej škole na Hviezdoslavovej ulici v Revúcej už tradične spojený so slávnostnou školskou akadémiou...

Slávik Slovenska 2014 - regionálne kolo

Ľudové tradície v našej škole majú svoje trvalé miesto.

Vyhodnotenie zberu papiera

V dňoch 5. – 9. mája 2014 sme uskutočnili v našej škole zber papiera.

Návšteva učiteľa z Thajska na Hviezdoslavke.....

Dňa 2.mája nás v škole navštívil pán Narong Kraisee z Thajska.

Zber papiera

Vedeli ste, že 1 tona zberového papiera nahradí 2,5m3 vyťaženej drevnej hmoty, čo je približne 17 dospelých stromov?

Zem nie je na jedno použitie...

Týmto mottom sa riadili aktivity, ktoré plnili žiaci ZŠ na Hviezdoslavovej ulici v Revúcej počas uplynulého piatku.

Slávik Slovenska 2014

Po roku sa v našej škole opäť uskutočnilo školské kolo súťaže Slávik Slovenska 2014, ktorá slávi už svoj 24. ročník.

Škola v prírode

V školskom roku 2013/2014 sme sa rozhodli navštíviť Vysoké Tatry. Ubytujeme sa vo Vile Horec neďaleko Hotela Hubert v Gerlachove.

Úspech našej žiačky.......

Pravidelne sa zúčastňujeme rôznych súťaží v časopise „ Vrabček“. Či už vymýšľaním básničiek, alebo výtvarnými prácami...

Vyhodnotenie medzinárodnej matematickej súťaže KLOKAN v ZŠ Hviezdoslavova ul.

Matematický klokan nie je počítajúce zviera, ale najväčšia matematická súťaž na svete aj na Slovensku...

Veľkonočné prázdniny

Veľkonočné prázdniny trvajú od 17.4. do 22.4. 2014. Nástup do školy je 23.4.2014 (streda).

Veľkonočná burza

K jari neoddeliteľne patria veľkonočné sviatky, sviatky jari.

Deň narcisov

Naša škola sa aj tento rok zapojila do celoslovenskej zbierky pod názvom Deň narcisov, ktorú pravidelne organizuje spoločnosť Liga proti rakovine.

Preventívne aktivity

V jarných mesiacoch sme v rámci protidrogovej prevencie zorganizovali niekoľko zaujímavých akcií.

Kvapka vody nad zlato

V stredu, 16.4.2014 sa žiaci 1.-4 ročníka našej školy zúčastnili besedy na tému „Voda“ , ktorú pre nich pripravili pracovníčky Správy NP Muránska planina.

Ako Hviezdoslavka s Markízou Morenu vynášali

Jednou z priorít našej školy je viesť žiakov k poznaniu ľudových tradícií a zvykov nášho regiónu...

Čítanie rozprávok a beseda so spisovateľkou v ŠKD

V dnešnej pretechnizovanej dobe je dosť ťažké motivovať deti k čítaniu kníh. Pritom je všeobecne známe, že práve čítaním kníh sa u detí formujú viaceré schopnosti a vlastnosti...

Víťaz matematickej olympiády je z Hviezdoslavky

Dňa 9. apríla 2014 sa uskutočnilo obvodné kolo 63. ročníka Matematickej olympiády pre šiesty až ôsmy ročník ZŠ.

Hviezdoslavov Kubín

„V knihách nájdeme múdrosť, ľudskú skúsenosť overenú praxou, knihy nám ponúkajú aj hlboký estetický zážitok.“

Blahoželáme k oceneniu

Medzi ocenenými učiteľmi nášho mesta bol i náš kolega Mgr. Ondrej Baran.

Detská divadelná Revúca

V utorok 25. marca 2014 sa uskutočnil už XVII. ročník Detskej divadelnej Revúcej (DDR)...

Burza kníh

Mesiac marec bol prvýkrát vyhlásený za mesiac knihy v roku 1955 na počesť života Mateja Hrebendu Hačavského ako snahu o udržanie a podporenie trvalého záujmu o knihy.

„Voda a energia“

Problematika spotreby vody a energie je hlavnou témou tohtoročného Dňa vody.

Hviezdoslavka víťazne aj v regionálnom kole vo volejbale

Dňa 20.3.2014 sa žiačky ZŠ Hviezdoslavova v regionálnom kole vo volejbale stretli s dievčatami z Valaskej...

Hviezdoslavka v Jelšave na stolnotenisovom turnaji

Každoročne sa žiaci našej školy tešia na stolnotenisový turnaj o pohár primátora mesta Jelšava.

Hviezdoslavka úspešná v obvodnom kole vo volejbale žiačok a žiakov

V dňoch 13.3. a 14.3.2014 sa naša škola stala dejiskom obvodného kola dievčat a chlapcov vo volejbale žiakov ZŠ.

Testovanie 9 - dôležité informácie pre deviatakov a ich rodičov

Bližšie informácie k Testovaniu 9 kliknite tu.

Úspech nášho žiaka

V rimavskosobotskom dome kultúry vyhodnotili 27. februára 2014 najúspešnejších športovcov OZTK za rok 2013 okresov Rimavská Sobota a Revúca.

Vážení rodiča a priatelia školy venujte nám prosím 2% (3%)1,5% z dane z príjmu v roku 2014.

Činnosť rodičovského združenia pri Základnej škole, Hviezdoslavova 1 v Revúcej sa riadi zásadami demokracie a delegovanej právomoci. Spolupracuje s pedagogickými zamestnancami pri výchove a vzdelávaní žiakov s cieľom zabezpečiť kvalitné pôsobenie na žiakov, založené na princípoch humanizmu, vedeckosti a demokracie.

Dievčatá našej školy sa umiestnili v krajskom kole na 6. mieste

Dňa 25.2.2014 sa družstvo žiačok našej školy v zložení Ivana Slottová, Zuzana Halušková a Adriana Bolečeková zúčastnilo krajského kola v stolnom tenise družstiev.

Fašiangový karneval

Každoročne vo februári usporadúva naša škola fašiangový karneval. Nebolo by na tom nič zvláštne, keby sme v závere tradične nepochovali basu. Týmto starým ľudovým zvykom sa končili fašiangy a začal sa štyridsaťdňový pôst.

Na besede s pani spisovateľkou Jitkou Vítovou

V stredu, 25. februára, sa žiaci 1. stupňa našej školy zúčastnili na veľmi zaujímavej a pútavej besede s pani spisovateľkou Jitkou Vítovou.

Deň zamilovaných na Hviezdoslavke....

Sviatok sv. Valentína pripadá už tradične na 14. február. Je sviatkom všetkých zamilovaných - pre niektorých hlúpy importovaný sviatok, ktorý ignorujú, pre iných deň, ktorý oslavujú aspoň maličkosťami.

Jarné prázdniny

Jarné prázdniny pre žiakov Banskobystrického kraja začínajú v pondelok 17.2.2014 a končia v piatok 21.2.2014. Nástup do školy je v pondelok 24.2.2014.

Zápis do ZŠ

Vedenie a pedagógovia ZŠ na Hviezdoslavovej ulici vyjadrujú poďakovanie všetkým rodičom budúcich prváčikov, ktorí nám pri zápise prejavili dôveru a správne sa rozhodli pre našu základnú školu. Tešíme sa na Vás v septembri, pri slávnostnom nástupe do základnej školy.

Ďalšie úspechy našich žiakov

Jedným z kritérií kvality školy je aj zapájanie sa žiakov do rôznych predmetových olympiád a súťaží....

Informácia pre rodičov budúcich prváčikov

Prezentácia k zápisu detí do ZŠ na školský rok 2014/2015 kliknite tu. Pre rýchlejšie prezeranie odporúčame uložiť prezentáciu na pevný disk Vášho počítača.

Ďakujeme, pani učiteľka!

Dňa 31.1.2014 bol v 3.A triede výnimočný deň. A to nielen preto, že sa rozdávali polročné vysvedčenia, ale aj preto, že sa žiaci lúčili so svojou pani učiteľkou Aničkou Sabolovou.

Sánkovačka

Aj keď táto zima nepraje našim najmenším, žiaci druhého ročníka vystihli snehovú nádielku a vyšli na neďaleký kopec užiť si zimné radovánky.

Víťazi z „Hviezdoslavky“

ZŠ na Hviezdoslavovej ulici už tradične svojimi aktivitami vedie žiakov k čítaniu kníh, čím nadobúdajú pre život dôležité zručnosti čitateľskej gramotnosti.

OZNAM

Riaditeľstvo ZŠ oznamuje, že v pondelok, 3. februára 2014 budú polročné prázdniny. Žiaci nastúpia do školy v utorok, 4. februára 2014.

Úspechy v nemčine

Dňa 23.1.2014 sa uskutočnilo okresné kolo olympiády z nemeckého jazyka.

Privítali sme budúcich prvákov

Onedlho sa v základných školách uskutoční zápis do 1.ročníka. V živote každého dieťaťa aj jeho rodičov je to určite významná udalosť.

V komunikácii v cudzom jazyku sme najlepší.....

Okresné kolo olympiády v anglickom jazyku Dňa 15. januára naši víťazi školského kola ZŠ Hviezdoslavova v kategórii A/ Kateryna Shekhter VII.A a kategórii B / Libor Mladší VIII.A, sa zúčastnili okresného kola olympiády v anglickom jazyku.

Sprichst du deutsch?

Dňa 17. decembra sa na našej škole uskutočnila olympiáda v nemeckom jazyku.

Ľudové tradície na Hviezdoslavke

Základná škola na Hviezdoslavovej ulici je už všetkým známa svojim blízkym vzťahom k ľudovým tradíciám.

Máme svoje práva

Práva detí sú rovnako dôležité ako práva iných.

Obvodné kolo v stolnom tenise

V utorok, 10. decembra 2013, sa v Dome športu v Revúcej uskutočnilo obvodné kolo žiakov a žiačok ZŠ v stolnom tenise pre školský rok 2013/2014.

Vianočná ikebana...

Vianočné sviatky – sviatky pokoja a lásky. K nim neodmysliteľne patrí pečenie tradičného pečiva - medovníčkov, slávnostne prestretý stôl, vianočné dekorácie, stromček, darčeky, očakávanie narodenia Ježiška, koledy a piesne.

Vyhodnotenie školského kola PYTAGORIÁDY

Dňa 11. 12. 2013 sa uskutočnilo školské kolo matematickej PYTAGORIÁDY.

Deň otvorených dverí

V ZŠ na Hviezdoslavovej ulici v Revúcej bol 9. decembra 2013 Deň otvorených dverí...

Stridžie dni na „Hviezdoslavke“

Odpradávna bol koniec jesene a začiatok zimy, keď sa noci výrazne predlžovali na úkor denného svetla, považovaný za čas, v ktorom nadobúda prevahu zlo nad dobrom, škodliví démoni nad životodarným slnkom.

Medzinárodná kuchyňa na Hviezdoslavke

Jednou z priorít ZŠ na Hviezdoslavovej ulici je viesť žiakov k zdravému životnému štýlu...

Vyšlo nové číslo školského časopisu Hviezdička...

Aktuálne číslo školského časopisu...

PROJEKTOVÝ TÝŽDEŇ „BEZPEČNE DO ŠKOLY“

V dňoch od 11. – 15. 11. 2013 prebiehal v Školskom klube detí projekt „Bezpečne do školy.“

OZNAM

Milí rodičia, tento týždeň sa uskutočnia triedne aktívy RZ formou konzultácií.

Pripomenuli sme si Medzinárodný deň padlých veteránov

V pondelok - 11.11. sme sa aj my - žiaci 9.ročníka zúčastnili pietnej spomienky na mestskom cintoríne, ktorá bola venovaná obetiam dvoch svetových vojen.

Tvorivé dielne - práca s hlinou

12. novembra 2013 sme si pre deti pripravili Tvorivé dielne....

Netradičný piatok na „Hviezdoslavke“

25. október 2013 – krásny, slnečný deň ako stvorený na jeho plnohodnotné využitie. A tak sa aj stalo. Žiaci so svojimi učiteľmi ... v ZŠ na Hviezdoslavovej ulici zrealizovali hneď tri podujatia : - Deň jablka – I. stupeň, - Vyrezávanie tekvíc – II. stupeň, - Úprava areálu školy – II . stupeň.

Máš už aj ty svoj “Europas?“ ( Zaujímavé hodiny anglického jazyka )

Na hodinách anglického jazyka sme v rámci projektového vyučovania v IX. roč. dostali za úlohu vytvoriť svoje Europasy formou power-pointovej prezentácie. Europasu a jeho obsahu sme venovali 3 vyučovacie hodiny.

Družstvo žiakov z Hviezdoslavky na Majstrovstvách SR sa umiestnilo na 5. mieste

Dňa 22.10.2013 sa Závažná Poruba na Liptove stala dejiskom Majstrovstiev SR v cezpoľnom behu žiakov ZŠ a SŠ. Práve družstvo ZŠ, Hviezdoslavova 1 v Revúcej v zložení Lukáš Ottinger, Tomáš Sklenárik a Gabriel Nagypál reprezentovalo banskobystrický kraj v kategórii družstiev žiakov ZŠ.

Imatrikulácia prvákov na Hviezdoslavke

„Tak na svoju prvácku česť sľubujem“ zaznelo z úst žiakov 1.A a 1.B triedy zo Základnej školy na Hviezdoslavovej ulici v Revúcej na slávnostnej imatrikulácii vo štvrtok 24.októbra.

Biela palica

15.októbra bol Svetový deň bielej palice. Je to deň, kedy si pripomíname význam a dôležitosť tejto pomôcky pre nevidiacich ľudí.

Medzinárodný deň školských knižníc

Medzinárodný deň školských knižníc si pripomíname od roku 1999...

Zdravé raňajky s úsmevom

16. októbra 2013 sa v našej škole už tradične uskutočnila súťaž pod názvom „Zdravé raňajky s úsmevom“.

Zlatá podkova, zlaté pero, zlatý vlas

Za siedmimi horami, za siedmimi dolami, kde sa voda sypala a piesok sa lial...

Hviezdoslavka na Muráni

Dňa 12. októbra zorganizoval turistický krúžok pri ZŠ Hviezdoslavova výstup na Muránsky hrad.

Rodičovský deň na Hviezdoslavke

V posledných rokoch si začíname zvykať na to, že v októbri sa brány našej školy otvárajú žiakom, rodičom, starým rodičom v rámci Európskeho dňa rodičov a škôl.

Pozvánka na Európsky deň rodičov a škôl

Milí rodičia, starí rodičia, žiaci! Srdečne Vás pozývame v stredu, 9.10. 2013, na Európsky deň rodičov a škôl. Čakáme Vás na školskom dvore o 14:00 hodine.

Žiaci z Hviezdoslavky zachránili 51 stromov....

Odpadom nazývame niečo, čo je pre nás nepotrebné a chceme to odstrániť. Ale čo je pre nás odpadom, môže byť niekde inde hodnotný zdroj.

Pre krajšiu školu

Piatok, 4. október, bol deň ako každý druhý, no pre nás, žiakov 1. stupňa ZŠ na Hviezdoslavovej ulici bol predsa len iný.

Žiaci z Hviezdoslavky postúpili na Majstrovstvá SR v cezpoľnom behu.

Dňa 2.10.2013 sa 3- členné družstvo žiakov Základnej školy Hviezdoslavova v zložení Lukáš Ottinger, Tomáš Sklenárik a Gabriel Nagypál, zúčastnilo Majstrovstiev kraja v cezpoľnom behu žiakov ZŠ a SŠ .

Naši víťazi z Hubertovej jazdy

Posledná septembrová sobota sa v našom meste niesla v znamení tradičných jesenných slávností...

Hviezdoslavka v cezpoľnom behu obhájila prvenstvo

Žiaci Základnej školy Hviezdoslavova sa dňa 18. septembra 2013 zúčastnili obvodného kola v cezpoľnom behu...

ZBER PAPIERA

Milí žiaci, rodičia, starí rodičia! V týždni od pondelka ﴾23.9.﴿ do piatku ﴾27.9.﴿ je v našej škole vyhlásená súťaž v zbere papiera.

Rozlúčka s letom v ŠKD

Jeseň v ZŠ na Hviezdoslavovej ulici už klope na dvere a tak sme využili posledné slnečné lúče na športové popoludnie.

Pozvánka

Vážení rodičia, srdečne Vás pozývame dňa 26. 9. 2013 na Plenárne zasadnutie rodičovského združenia ZŠ na Hviezdoslavovej ulici v Revúcej, so začiatkom o 16:00 hod. v triedach.

Ponuka krúžkov na školský rok 2013/2014

Začiatok školského roka 2013/2014

Príhovor riaditeľa školy k otvoreniu nového školského roka 2013/2014

Oznam o začiatku škol.roka

Slávnostné otvorenie školského roka 2013/2014 sa uskutoční 2.septembra 2013. Žiakov 1. ročníka a ich rodičov pozývame na slávnostné otvorenie školského roka, ktoré sa uskutoční v kinosále MsKS o 10.00 hod. Žiaci 2.-9. ročníka sa stretnú s triednymi učiteľmi vo svojich triedach v budove ZŠ o 9.30 hod. a spoločne sa presunú do MsKS.

Družobný pobyt pri mori v Chorvátsku...

Už piaty rok sa žiaci našej školy, ZŠ na Hviezdoslavovej ulici, zúčastnili družobného pobytu v Chorvátsku v mestách Pakrac, Lipik, ktoré sú spojené s menom Martina Kukučína a na ostrove Vir. Oddýchnutí, plní zážitkov a načerpaných síl sa vraciame do školských lavíc. Vyberáme z denníka našej žiačky.....

Jazykové kurzy

Otvárame už šiesty školský rok a tešíme sa mimoriadnemu záujmu.

AKTUALITY 2012/2013


Úspechy žiakov ZŠ na Hviezdoslavovej ulici

Piatok - 28.jún 2013, bol pre mnohých žiakov dlhoočakávaný deň. Skončil sa školský rok, prevzali si vysvedčenia a začali sa vytúžené prázdniny. Nebolo tomu inak ani v Základnej škole na Hviezdoslavovej ulici v Revúcej.

Vyhodnotenie súťaží prírodovedných predmetov za školský rok 2012/2013

Medzinárodný seminár TAKTIK patrí už niekoľko rokov medzi najobľúbenejšie matematické semináre...

2.turnus Školy v prírode

V dňoch 10.6.2013 –14.6.2013 sa žiaci 2.A, 2.B, 3.B, 4.A a 4.B zúčastnili pobytu Školy v prírode v rekreačnom areáli hotel Poráč Park – Poráčska dolina.

Škola v prírode na konci sveta .....

Každý rok, začiatkom júna, organizuje Základná škola na Hviezdoslavovej ulici pre žiakov 1. - 4. ročníka pobyt v škole v prírode.

List zo školy v prírode - štvrtok, 6.6.2013

Drahí rodičia, srdečne Vás pozdravujeme.

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 >

OZNAMY

 • Škola v prírode
  V školskom roku 2013/2014 sme sa rozhodli navštíviť Vysoké Tatry. Ubytujeme sa vo Vile Horec neďaleko Hotela Hubert v Gerlachove.
  [čítaj viac]
   
 • Ako Hviezdoslavka s Markízou Morenu vynášali
  Jednou z priorít našej školy je viesť žiakov k poznaniu ľudových tradícií a zvykov nášho regiónu...
  [čítaj viac]
   
 • Testovanie 9 - dôležité informácie pre deviatakov a ich rodičov

  Bližšie informácie k Testovaniu 9 kliknite tu.


  [čítaj viac]
   
< 1 2 3 >
::všetky aktuality::

POČASIE

In-počasie Meteoinfo