• |
 • E-mail kontakt: skola@zshviere.edu.sk
ZŠ Hviezdoslavova
ZŠ Hviezdoslavova
Škola priteľská k deťom

SUBMENU

Internetová žiacka knižka

KALENDÁR

  Legenda:
 
- aktuálny deň

AKTUALITY 2016/2017


Zápis do prvého ročníka ZŠ na školský rok 2012/2013

12.01.2012

Vážení rodičia budúcich prváčikov, dôležité informácie k zápisu sa dozviete tu - krátky informačný bulettin tu-  prezentácia k zápisu. 

Čo ponúka naša škola žiakom:

 • výchovu a vzdelávanie kvalifikovanými pedagógmi a zahraničnými lektormi
 • vyučovanie cudzích jazykov: AJ, NJ, RJ
 • jazykový projekt v štvrtom ročníku aplikovaním metódy CLIL
 • vyučovanie čítania a písania metódou SFUMATO (využitie hudobnej, dramatickej a výtvarnej predstavivosti a tvorivosti pri učení)
 • používanie moderných vyučovacích metód (počítače, LCD monitory, interaktívne tabule, projektové vyučovanie...)
 • získanie počítačovej gramotnosti už od 1. ročníka
 • hodiny telesnej výchovy s netradičným náčiním (projekt „Keď učenie je zábava“)
 • výber hodnotenia žiakov: slovné, kombinované hodnotenie a klasifikácia
 • elektronická žiacka knižka
 • školský parlament a školský časopis Hviezdička
 • zapájanie sa do projektov, súťaží a olympiád
 • modernú, zrekonštruovanú budovu školy s bezbariérovým vchodom
 • pomoc odborníkov – pedagógov, školského logopéda, výchovného poradcu
 • individuálna práca pedagóga s nadanými deťmi
 • individuálna práca pedagóga s integrovanými deťmi
 • odborná starostlivosť o žiakov so špeciálno-pedagogickými potrebami
 • možnosť stravovania vo vlastnej školskej jedálni – elektronický systém vydávania stravy, zapojenie sa do programov: školské ovocie – zdravá škola a Bonduele
 • možnosť navštevovať krúžky
 • školské stredisko vo volejbale chlapcov a dievčat
 • možnosť navštevovať jazykovú školu pre deti a dospelých
 • každoročné pobyty: škola v prírode, lyžiarsky výcvik, plavecký výcvik pre 1. a 2. stupeň ZŠ
 • rekreačný pobyt v Chorvátsku, výlety do zahraničia (Londýn, Viedeň)
 • blízkosť súkromnej umeleckej školy aj základnej umeleckej školy
 • areál školy neďaleko centra mesta a autobusovej zastávky
 • 100% úspešnosť žiakov v prijímaní na stredné školy, bilingválne a osemročné gymnáziá
 • školu otvorenú  rodičom, starým rodičom...   

Pečať Prvého slovenského gymnázia opäť v našej škole

16.júna 2017 sa v Revúcej uskutočnilo slávnostné udeľovanie ocenení Mesta Revúca za výnimočné činnosti. Sme veľmi hrdí na to, že jedno z týchto ocenení bolo opäť udelené žiakovi našej školy...

Tatry nás nesklamali...

Hovorí sa, že dnešná mládež je lenivá. O opaku nás presvedčili naši siedmaci, ktorí sa vybrali na výlet do Vysokých Tatier...

V Testovaní deviatakov sme v okrese Revúca najlepší!

Výsledky Testovania deviatakov v okrese Revúca si môžete pozrieť TU.

Hviezdoslavka v Škole v prírode

V lone krásnej tatranskej prírody sa v dňoch 29.5 – 2.6 2017 zúčastnilo 85 žiakov ZŠ na Hviezdoslavovej ulici Školy v prírode v rekreačnom stredisku Crocus v Kežmarských Žľaboch...

Darček pre deti z Hviezdoslavky

Páni učitelia z Hviezdoslavky pripravili pre svojich žiakov k ich sviatku, Dňu detí , pekný darček- Deň bez učenia...

Majestátne dravce v areáli Hviezdoslavky

Minulý týždeň k nám zavítala spoločnosť Zayferus. Je to spoločnosť zaoberajúca sa ochranou a rehabilitáciou dravých vtákov...

Beseda s protifašistickými bojovníkmi

Revúcki protifašistickí bojovníci organizujú mnohé poučné podujatia, besedy, poznávacie výlety (Koncentračný tábor v Osvienčime, Koncentračný tábor v Seredi), ktoré informujú verejnosť so skutočnosťami týkajúcimi sa holokaustu a 2. svetovej vojny...

Hviezdoslavka prehlbuje družobné vzťahy s Litovlom

Družobné vzťahy medzi Revúcou a českým mestom Litovel úspešne prehlbuje aj Základná škola na Hviezdoslavovej ulici....

Úspech našich žiakov na M-SR detí a žiakov v karate

Dňa 14.5.2017 Slovenský zväz karate organizoval v Košiciach Majstrovstvá Slovenskej republiky detí a žiakov 2017 jednotlivcov, družstiev a karate agility...

Návšteva Prvého slovenského gymnázia

„Veľká Revúca.“ Mnohým z nás už tento názov nič nehovorí...

XXXI. Štúrov Zvolen – regionálna súťaž v rétorike

„Keď sa úspechy opakujú, už to nie je náhoda.“

Okresné kolo súťaže Slávik Slovenska 2017

Tento rok sa znova stretli víťazi školských kôl z revúckeho okresu na súťaži Slávik Slovenska 2017, ktorú organizovalo Centrum voľného času...

Ako deti z Hviezdoslavky potešili maminky

„Každý chce zachrániť Zem, ale nikto nechce pomôcť mame umyť riad,“ podotkol raz jeden americký žurnalista. Jeho myšlienka, aj keď sa to na prvý pohľad nezdá, hovorí práve o dôležitosti jedinej a nenahraditeľnej osoby pre každého z nás – MAMY...

Víťaz celoslovenského kola biologickej olympiády je z Hviezdoslavky!!!

Pred časom sme Vás informovali o úspechoch Andreja Boroša...

Na „Hviezdoslavku“ zavítali šermiari a pesničkár Viktor

Koncom apríla sa uskutočnili v našej škole zaujímavé podujatia pre mladších aj starších žiakov...

Škola v prírode 2017

Pre bližšie informácie o škole v prírode pre žiakov I. stupňa kliknite tu.

Zasadil som strom

Pod týmto názvom sa skrýva projekt, do ktorého sa zapojili žiaci VII.A triedy v spolupráci s Lesmi SR...

Slávik Slovenska

„Kapura, kapura“ alebo „Dze še kuri“ sa ozývalo Hviezdoslavkou 26.4.2017...

Venujte nášmu Rodičovskému združeniu 2% z dane

Vážení rodičia, priatelia školy!...

Triedne schôdzky RZ

Vážení rodičia! pozývame Vás na triedne schôdzky RZ, ktoré sa uskutočnia 27.4.2017 so začiatkom o 16.00 hod. v jednotlivých triedach.

Ekodeň na Hviezdoslavke

22. apríl je celosvetovým sviatkom našej krásnej modrej planéty Zeme – Deň Zeme...

Ó, mojej matky reč je krásota...

Ó, mojej matky reč je krásota, je milota, je rozkoš, láska svätá...takéto krásne vyznanie o rodnej reči, ako svojho času vyslovil významný slovenský básnik P.O. Hviezdoslav.

Les je plný krás...

V rámci aktivít ,,Apríl - mesiac lesov" a týždenného projektu ŠKD pri ZŠ na Hviezdoslavovej ulici sme si pozvali na besedu p. Leštákovú - lektorku environmentálnej výchovy zo Správy Národneho parku - Muránska planina...

Projekt Malá finančná akadémia s Kozmixom na Hviezdoslavke

Do projektu vzdelávacieho portálu Kozmix sa zapojili žiaci IV.B hneď po prijatí zásielky s potrebným materiálom k stolovej hre Naše mesto...

Zápis prvákov na Hviezdoslavke

Minulý týždeň sa v našej základnej škole uskutočnil zápis prvákov pre školský rok 2017/2018...

Nesieme Morenu...

Po zime už každý túžobne očakáva teplé dni a noci. Príchod najkrajšieho ročného obdobia bol oddávna spájaný s rôznymi ľudovými tradíciami...

Tešíme sa na Veľkú noc

S príchodom jari sa tradične spája Veľká noc...

Mladý biológ z „Hviezdoslavky“

Predmetové olympiády sú súťaže, na ktorých sa každoročne stretávajú žiaci základných škôl a merajú si svoje znalosti v jednotlivých vedných odboroch...

Hviezdoslavka súčasťou Športovej akadémie Mateja Tótha

Športová akadémia Mateja Tótha - olympijského víťaza a majstra sveta v atletike je jedinečný projekt pre deti mladšieho školského veku...

Krása slova má svojich víťazov

Hviezdoslavov Kubín je najstaršou a najprestížnejšou súťažou v oblasti umeleckého prednesu...

Sedem tajomstiev na Hviezdoslavke

Rozprávka - príbeh, kde dobro víťazí nad zlom, princ si vezme za ženu princeznú, hlúpy Jano zabije draka a dostane tiež princeznú a polovicu kráľovstva k tomu...

Detská divadelná Revúca 2017

S príchodom jari sa v Revúcej každoročne koná regionálna súťažná prehliadka detských divadelných súborov pod názvom Detská divadelná Revúca...

Svetový deň vody na Hviezdoslavke

Tekutá, pevná, niekedy neviditeľná, občas studená, inokedy teplá...

Vôňa knihy na Hviezdoslavke

Marec spájame s prvými snežienkami, príchodom jari, a samozrejme aj s knihou....

Netradičná hodina vlastivedy

Hodiny vlastivedy v 3.A triede v našej škole bývajú veľmi zábavné...

Hviezdoslavov Kubín

„Ó, mojej matky reč je krásota, je milota, je rozkoš svätá.“

Testovanie deviatakov T9-2017

Národný ústav certifikovaných meraní - NÚCEM - realizuje celoslovenské testovanie žiakov z predmetov SJL a MAT - Testovanie 9 - 2017. Hlavný termín testovania je streda, 5. apríla 2017.

Pre bližšie informácie k Testovaniu deviatakov 2017 kliknite tu.

Lyže i dáždniky

Prší, prší, len sa leje, lyžiar sa nám z okna smeje...

Jarné prázdniny

Jarné prázdniny v Banskobystrickom kraji trvajú od 27. februára (pondelok) do 3. marca 2017 (piatok). Školské vyučovanie sa začne 6. marca 2017 (pondelok).

Športový zážitok žiakov z Hviezdoslavky na Majstrovstvách sveta v biatlone

V dňoch 22.2. – 28.2.2017 sa v Národnom biatlonovom centre v Osrblí konajú Majstrovstvá sveta juniorov a kadetov v biatlone...

Boli masky, veľký bál, bol to super karneval!

Fašiangy sú obdobím radosti a zábavy...

Zdravý olovrant na Hviezdoslavke

Zdravie je najväčším a najdrahším darom človeka...

K Valentínovi neodmysliteľne patrí valentínska pošta

Je zvykom, že 14. februára sa u nás na Hviezdoslavke zrazu všetko začervená a dostane srdiečkový tvar...

Opäť veľký úspech nášho žiaka v biatlone

Žiak 4.B triedy Markus Sklenárik si z Majstrovstiev Slovenska v biatlone v Osrblí v dňoch 11.2. - 12.2.2017 doniesol dve medaily...

Klauniáda na Hviezdoslavke

Vo štvrtok, 9.februára, prijali pozvanie do Základnej školy na Hviezdoslavovej ulici v Revúcej budúci prváci...

Družstvo dievčat našej školy postupuje na krajské majstrovstvá v basketbale

Dňa 30.1.2017 sa 7 - členné družstvo žiačok našej školy v zložení Bolečeková, Koreňová, Faklová, Bátoriová, Grendová, Motyčková a Hrbálová zúčastnilo regionálneho kola v basketbale...

Januárové víťazstvá z „Hviezdoslavky“

Žiaci Základnej školy, Hviezdoslavova 1, v Revúcej v mesiaci január 2017 zožali viacero úspechov v recitačných, ale aj vedomostných súťažiach...

Viki opäť prvá

V januári sa už tradične konajú okresné kolá olympiády z cudzích jazykov...

Deti z Hviezdoslavky na sánkovačke

Poriadna snehová guľovačka či sánkovačka bola kedysi samozrejmosťou, no dnes je skôr už vzácnosťou...

Víťazka je z Hviezdoslavky

V mrazivé utorkové ráno, 17. januára 2017, sa dve víťazky školského kola Olympiády v anglickom jazyku vybrali do Tornale reprezentovať našu školu v obvodnom kole tejto postupovej súťaže...

Triedne schôdzky RZ

Vážení rodičia! Pozývame Vás na triedne schôdzky RZ, ktoré sa uskutočnia formou konzultácií 19.1.2017 so začiatkom podľa pokynov jednotlivých triednych učiteľov.

Máme sa čím chváliť...

S potešením dávame na známosť umiestnenie našich žiakov v okresnom kole súťaže v prednese slovenskej povesti Šaliansky Maťko.

Šaliansky Maťko J.C. Hronského

Bola raz jedna malebná krajina - Slovensko sa zvala. V nej malé mestečko Šaľa. A tá Šaľa Šalianskeho Maťka Jozefa Cígera Hronského mala...

Posledný deň v škole....

Posledný deň v škole pred blížiacimi sa vianočnými prázdninami prebiehal na Hviezdoslavke zaujímavo....

Na Hviezdoslavku zavítala Snehulienka so svojimi kamarátmi

Jednou z úloh dnešnej modernej školy je u žiakov rozvíjať čitateľskú gramotnosť, teda schopnosť porozumieť informáciám z textu, vedieť ich spracovať a použiť v rôznych situáciách v živote...

Školské kolo Pytagoriády

Dňa 7. 12. 2016 sa uskutočnilo školské kolo matematickej PYTAGORIÁDY...

Olympiáda v anglickom jazyku

V uplynulých dňoch sa v našej škole opäť rozprávalo o čosi viac po anglicky...

Predvianočná nálada na Hviezdoslavke

„Zima prišla, vietor duje, vonku sniežik poletuje. Cez oblok sa tlačí mráz, Vianoce už sú tu zas.“

Andrej opäť nesklamal Hviezdoslavku

Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry (OSJL) je jednou z foriem dobrovoľnej záujmovej činnosti žiakov, je organizovaná ako postupová súťaž a je vyhlasovaná každoročne...

„Živá“ červená stužka na ZŠ Hviezdoslavova v Revúcej

Červená stužka - medzinárodný symbol solidarity s ľuďmi žijúcimi s HIV alebo AIDS. Je značkou pre upevňovanie povedomia o HIV a AIDS medzi ľuďmi...

Je čas pomôcť deťom

Nadácia pre deti Slovenska je jedna z najväčších mimovládnych neziskových organizácií s celosvetovou pôsobnosťou....

Pozvánka - Triedne schôdzky RZ

Vážení rodičia! Pozývame Vás na triedne schôdzky RZ, ktoré sa uskutočnia 24.11.2016 so začiatkom podľa pokynov jednotlivých triednych učiteľov.

Oznam

Dňa 18.11.2016 bude žiakom ZŠ, Hviezdoslavova 1 v Revúcej poskytnuté riaditeľské voľno. Zároveň Vám oznamujeme, že v uvedený deň nebude v prevádzke ŠKD ani školská jedáleň. Vyučovanie bude pokračovať podľa platného rozvrhu hodín od 21.11.2016.

Dopraváčik na Hviezdoslavke

Dopravná výchova v základných školách by mala zabezpečiť, aby žiaci postupne získali ucelené teoretické a praktické vedomosti, ktoré zabezpečia ich obozretný a bezpečný pohyb v cestnej premávke...

Prvenstvo vo vybíjanej patrí Hviezdoslavke

Dňa 8.11. 2016 sa v ZŠ Ivana Branislava Zocha v Revúcej uskutočnilo obvodné kolo vo vybíjanej najmladších žiakov a žiačok ZŠ za účasti 5 družstiev...

Tajomná noc v škole

Abrakadabra Abrakadúúú, pred školou čierne mačky pradú. Mesiac je veľký a jasne svieti, len čierne netopiere a pavúky v sieti. Kúzla a čary všade vôkol nás, strašidlá na Hviezdoslavke ožili zas.

Dnes nám číta babka, dedko

Kniha má nezastupiteľné miesto v živote človeka. Pestovať vzťah k nej je potrebné už v útlom veku...

Testovanie piatakov - 2016

Národný ústav certifikovaných meraní - NÚCEM - realizuje celoslovenské testovanie žiakov z predmetov SJL a MAT - Testovanie 5 - 2016...

„Daruj jablko, daruješ zdravie“

"Človek je krásny nielen vtedy, keď má pružný krok. Človek je krásny podľa múdrosti, čo zračí sa mu v oku, podľa vrások a bielych vlasov, podľa slov, keď ponára sa v hovore s deťmi do rokov, keď aj on bol mladý. Človek je krásny vtedy, keď ho ľudia majú radi."

24. október – Medzinárodný deň školských knižníc na Hviezdoslavke

„Knihy nám prinesú múdrosť automaticky, ale môžu byť aj cestou, ako sa k nej dostať.“

Oznam - jesenné prázdniny

Jesenné prázdniny sa pre žiakov začínajú v piatok, 28.10. 2016. Nástup žiakov do školy je v stredu, 2.11.2016.

Prijímanie prvákov na Hviezdoslavke

Posledný októbrový týždeň na našej škole už tradične patrí našim najmenším, prváčikom...

Žiačky našej školy postúpili do regionálneho kola v basketbale

Dňa 20.10.2016 sa ZŠ I. B. Zocha stala dejiskom obvodného kola v basketbale žiačok ZŠ...

Podporujeme u žiakov čítanie v angličtine

Príbeh z 19. storočia o malej anglickej sirote Oliverovi Twistovi od Charlesa Dickensa patrí dnes k svetovej klasike...

Žiaci z „Hviezdoslavky“ v krajine rozprávok

Pavol Dobšinský je najvýznamnejšou osobnosťou, ktorej životný príbeh je spojený s Drienčanmi...

Hovorme o jedle

IV. ročník týždňa HOVORME O JEDLE od 10. do 16.októbra 2016 zanechal svoje posolstvo aj na Hviezdoslavke...

Vyhodnotenie zberu papiera

V prvom októbrovom týždni sa v našej škole uskutočnil jesenný zber papiera...

Reprezentácia žiakov Hviezdoslavky v cezpoľnom behu

Dňa 6. októbra 2016 sa žiaci našej školy zúčastnili okresného kola v cezpoľnom behu, ktoré bolo organizované v areáli a okolí ZŠ J.A. Komenského v Revúcej...

Privítali sme jeseň

Posledné lúče slnka deti zo Školského klubu detí na Hviezdoslavovej ulici v Revúcej využili na šport...

Do „Hviezdoslavky“ zavítali herci...

Dňa 28.9.2016 malo naše novučičké pódium pod holým nebom svoju premiéru...

Víťazom na majstrovstvách SR v biatlone je žiak našej školy

Obrovským úspechom sa môžu pýšiť žiaci Adrián Ottinger a Markus Sklenárik...

...Ahoj! Hallo! Hello!...

...Ahoj! Hallo! Hello! Salut! Ciao! Hej! Czesc! Bog! Hola! Szia! Zdravo! Hoi! Olá! ...aj takto sa zdravia ľudia v rôznych kútoch Európy...

Pozvánka - plenárne a triedne schôdzky RZ

Vážení rodičia! Pozývame Vás na plenárne a triedne RZ, ktoré sa uskutoční 29.9.2016 so začiatkom o 16.00 hod.

Ochrana života a zdravia – účelové cvičenie a didaktické hry na „Hviezdoslavke“

Dňa 16.9.2016 sa v našej škole uskutočnili didaktické hry pre žiakov prvého stupňa s tematikou dopravnej výchovy - „Na ulici bezpečne“ a účelové cvičenie pre žiakov druhého stupňa...

Oznam

Predaj bagiet a obložených žemlí v rámci desiatej bude od štvrtka, 8.9.2016. Cena bagety=0,50€, žemle=0,25€.

Slávnostne sme otvorili nový školský rok 2016/2017

V pondelok 05.09.2016 sa v našej škole uskutočnilo slávnostné otvorenie školského roka 2016/2017...

AKTUALITY 2015/2016


Pozvánka na jazykový tábor s Meiko a Willy

Pre bližšie informácie kliknite tu.

Z Hviezdoslavky sú tí najlepší...

Tóny štátnej hymny otvorili slávnostné podujatie Oceňovanie osobností mesta Revúca...

Výlet do ZOO

Školský rok sa blíži ku koncu a jeden z posledných dní v škole prežili žiaci I.A a II.A na školskom výlete v ZOO Košice...

Hviezdoslavka v škole v prírode na Plejsoch

Aj v tomto školskom roku sme už tradične zorganizovali školu v prírode v čistom prírodnom prostredí, bez priemyslu a prašných komunikácií, obkolesení lesmi v rezorte hotela Plejsy v Krompachoch.

Deň detí na Hviezdoslavke

Tešili ste sa 1. júna do školy? Istotne vám mamka nachystala chutnú desiatu, vodu, možno aj nejakú sladkosť...

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 >

OZNAMY

 • V Testovaní deviatakov sme v okrese Revúca najlepší!

  Výsledky Testovania deviatakov v okrese Revúca si môžete pozrieť TU.


  [čítaj viac]
   
 • Škola v prírode 2017

  Pre bližšie informácie o škole v prírode pre žiakov I. stupňa kliknite tu.


  [čítaj viac]
   
 • Venujte nášmu Rodičovskému združeniu 2% z dane
  Vážení rodičia, priatelia školy!...
  [čítaj viac]
   
< 1 2 3 >
::všetky aktuality::

POČASIE

In-počasie Meteoinfo