• |
 • E-mail kontakt: skola@zshviere.edu.sk
ZŠ Hviezdoslavova
ZŠ Hviezdoslavova
Škola priteľská k deťom

MENU

Internetová žiacka knižka

KALENDÁR

  Legenda:
 
- aktuálny deň

Rada školy

PLÁN  PRÁCE  na rok 2017

Máj

 • Otvorenie
 • Výročná správa RŠ za rok 2016
 • Prejednanie, doplnenie a schválenie plánu práce rady školy na rok 2017
 • Správa o výchovno-vzdelávacích výsledkoch školy za 1. polrok 2016/2017
 • Informácia o zápise  žiakov do 1.ročníka
 • Správa o hospodárení  za rok 2016
 • Oboznámenie s rozpočtom na rok 2017
 • Diskusia – aktuálne problémy

September

 • Správa o  výchovno-vzdelávacej činnosti  za školský rok  2016/2017
 • Organizácia školy v šk. r.2017/2018, personálne obsadenie
 • Plán práce školy na šk. rok 2017/2018
 • Priebežná správa o čerpaní rozpočtu školy
 • Diskusia – aktuálne problémy

 

Mgr. Katarína Šimková
predseda RŠ

 

Členovia RŠ pri ZŠ, Hviezdoslavova 1, Revúca

Pedagogickí zamestnanci Mgr. K. Šimková
  Mgr. B. Kilíková
Nepedagogickí zamestnanci Bc. V. Lapajová
Rodičia JUDr. Z. Herczegová
  Mgr.  A. Houšková
  p. M. Pipasíková
  p. M. Strinka
Za zriaďovateľa Ing. J. Buchta
  Ing. D. Dorčák  PhD.
  MVDr. I. Drobčo
  p. T. Kršková

Výročné správy o činnosti rady školy

VÝROČNÁ SPRÁVA O ČINNOSTI RADY ŠKOLY ZA ROK 2008 - na stiahnutie

VÝROČNÁ SPRÁVA O ČINNOSTI RADY ŠKOLY ZA ROK 2009 - na stiahnutie

VÝROČNÁ SPRÁVA O ČINNOSTI RADY ŠKOLY ZA ROK 2010 - na stiahnutie

VÝROČNÁ SPRÁVA O ČINNOSTI RADY ŠKOLY ZA ROK 2011 - na stiahnutie

VÝROČNÁ SPRÁVA O ČINNOSTI RADY ŠKOLY ZA ROK 2012 - na stiahnutie

VÝROČNÁ SPRÁVA O ČINNOSTI RADY ŠKOLY ZA ROK 2013 - na stiahnutie

VÝROČNÁ SPRÁVA O ČINNOSTI RADY ŠKOLY ZA ROK 2014 - na stiahnutie

VÝROČNÁ SPRÁVA O ČINNOSTI RADY ŠKOLY ZA ROK 2015 - na stiahnutie

VÝROČNÁ SPRÁVA O ČINNOSTI RADY ŠKOLY ZA ROK 2016 - na stiahnutie

OZNAMY

 • Pomôžme nášmu mestu získať detské ihrisko Žihadielko
  Pômôžte svojim hlasom získať pre naše mesto detské ihrisko Žihadielko od spoločnosti LIDL

  Hlasujte tu..


  [čítaj viac]
   
 • V Testovaní 5 sme dosiahli opäť nadpriemerné výsledky
  V uplynulých dňoch boli zverejnené výsledky Testovania 5, ktoré sa uskutočnilo 22.11.2017...
  [čítaj viac]
   
 • Oznam pre stravníkov v školskej jedálni
  Z dôvodu zmeny čísla účtu v školskej jedálni žiadame rodičov žiakov stravujúcich sa v školskej jedálni, aby od 01.02.2018 platby za obedy v školskej jedálni zasielali na účet PRIMA Banka č.: IBAN SK 4356000000002057101012.
  [čítaj viac]
   
< 1 2 >
::všetky aktuality::

POČASIE

In-počasie Meteoinfo