• |
  • E-mail kontakt: zshviezdoslavova1@gmail.com
ZŠ Hviezdoslavova
ZŠ Hviezdoslavova
Škola priteľská k deťom

SUBMENU

Internetová žiacka knižka

KALENDÁR

  Legenda:
 
- aktuálny deň

AKTUALITY 2022/2023


Čitateľský maratón

28.06.2022

Linka detskej istoty pri SV UNICEF zorganizovala aj v tomto roku najpočetnejší detský čitateľský maratón „Čítajme si...“.

Projekt vznikol v roku 2008 a jeho cieľom  je zapojiť čo najväčší počet detí do aktivity, ktorú v posledných rokoch vytláčajú nové technológie. Čítanie poskytuje deťom činnosť vo chvíľach voľna, podporuje ich fantáziu a prehlbuje vnímavosť. Aj naši žiaci 1. aj 2. stupňa sa do tejto aktivity zapojili a striedali sa  pri čítaní zaujímavých kníh rôznych autorov. Maratón prebiehal tak, že keď žiak dočítal odsek z vybranej knihy, pokračoval ďalší čitateľ.  Všetci zúčastnení sa následne zapísali do prezenčnej listiny, podpísali sa na plagáte a získali záložku do knihy. Z našej školy sa do projektu zapojilo spolu 286 detí a dokázali tak, že čítajú naozaj radi.

Projekt skate parku zvíťazil v súťaži „Čo Vám chýba v našom regióne“

Koncom šk. roka 2021/2022 VSP – Stredný Gemer vyhlásil umeleckú súťaž na tému „Čo Vám chýba v našom regióne“...

Na bicykli bezpečne - projektový deň na „Hviezdoslavke“ a účelové cvičenie

Dňa 16.9.2022 sme pre žiakov 1. stupňa pripravili projektový deň – Na bicykli bezpečne a pre žiakov druhého stupňa účelové cvičenie...

Slávnostné otvorenie nového školského roka - fotogaléria

Pomôcky pre prvákov

Pomôcky pre prvákov na školský rok 2022/2023 - kliknite tu.

AKTUALITY 2021/2022


Čitateľský maratón

28.06.2022

Linka detskej istoty pri SV UNICEF zorganizovala aj v tomto roku najpočetnejší detský čitateľský maratón „Čítajme si...“.

Projekt vznikol v roku 2008 a jeho cieľom  je zapojiť čo najväčší počet detí do aktivity, ktorú v posledných rokoch vytláčajú nové technológie. Čítanie poskytuje deťom činnosť vo chvíľach voľna, podporuje ich fantáziu a prehlbuje vnímavosť. Aj naši žiaci 1. aj 2. stupňa sa do tejto aktivity zapojili a striedali sa  pri čítaní zaujímavých kníh rôznych autorov. Maratón prebiehal tak, že keď žiak dočítal odsek z vybranej knihy, pokračoval ďalší čitateľ.  Všetci zúčastnení sa následne zapísali do prezenčnej listiny, podpísali sa na plagáte a získali záložku do knihy. Z našej školy sa do projektu zapojilo spolu 286 detí a dokázali tak, že čítajú naozaj radi.

Slávnostné ukončenie školského roka 2021/2022

30. júna 2022 sa žiaci z Hviezdoslavky so svojimi pedagógmi zišli na školskom dvore, aby spolu v priateľskej atmosfére slávnostne ukončili školský rok 2021/2022...

Online módni dizajnéri na Hviezdoslavke

Na konci školského roka sa žiaci šiesteho a siedmeho ročníka zo ZŠ Hviezdoslavova stretli so svojimi rovesníkmi z Poľska. Ich online stretnutie bolo veľmi príjemné a vtipné...

Čitateľský maratón

Linka detskej istoty pri SV UNICEF zorganizovala aj v tomto roku najpočetnejší detský čitateľský maratón „Čítajme si...“

Ruštinári netradične

Na konci šk. roka sme si s hviezdoslavkármi spestrili vyučovanie a s ruštinou sme sa rozlúčili v kuchynke...

Didaktické hry v prírode a účelové cvičenie ,,Hviezdoslavky"

V piatok 24.6. sa na ,,Hviezdoslavke" deti učili trochu inak...

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 >

OZNAMY

POČASIE v REVÚCEJ

SHMÚ