• |
  • E-mail kontakt: zshviezdoslavova1@gmail.com
ZŠ Hviezdoslavova
ZŠ Hviezdoslavova
Škola priteľská k deťom

SUBMENU

Internetová žiacka knižka

KALENDÁR

  Legenda:
 
- aktuálny deň

AKTUALITY 2022/2023


Medzinárodný deň školských knižníc

02.11.2022

Medzinárodný deň školských knižníc sa nesie v duchu priblížiť knihu a čítanie každému. 27. októbra 2022 si tento deň žiaci ZŠ na Hviezdoslavovej ulici pripomenuli rôznymi aktivitami.

Jednou z takýchto činností bola tvorba vlastných komiksov pri príležitosti dňa, ktorý dostal názov 24-hodinový deň komiksov. Cieľom bolo, aby žiaci vytvorili za 24 hodín 24 komiksov, čo sa im podarilo splniť, ba i prekonať. Z vytvorených komiksov potom vytvorili triedne leporelá, ktoré vystavili v školskej knižnici.

Tento deň starší žiaci využili aj na to, aby svojim mladším spolužiakom predstavili vynovené priestory našej knižnice a oboznámili ich s knižničným poriadkom.  Prezreli si tiež  vytvorené komiksové leporelá a zaujala ich aj výstavka obľúbených detských kníh svojich učiteľov. V skupinách však potom  museli preukázať, ako dokážu čítať s porozumením a ako dobre svojich učiteľov poznajú. Ich úlohou bolo odpovedať na kvízové otázky, na základe prečítaných ukážok určiť do ktorej knihy patria, ale aj podľa indícií prísť na  názov knihy, ktorá  bola v detstve obľúbená u toho ktorého učiteľa. S touto úlohou sa naši tretiaci a štvrtáci trocha potrápili, ale keďže si v skupine navzájom pomáhali, spoločne knihy priradili k správnym menám učiteľov.

Súčasťou oslavy dňa knižníc bol aj projekt Záložka do knihy spája školy, do ktorého sa každoročne zapájame aj my.  Žiaci 1. i 2. stupňa tvorili záložky na tému, ktorá bola vyhlásená na celom Slovensku: Môj literárny príbeh čaká na tvoje spracovanie. Svoje výtvory si potom vymenili so spriatelenou Základnou školou v Litovli.

Celý deň sa niesol v duchu knižníc a literatúry a práve ním sme chceli žiakom pripomenúť význam knihy ako formy vzdelávania a predovšetkým zábavy. Zároveň sme takto ukázali žiakom, že čítať nie je nemoderné ani trápne, ale naopak plné zábavy, ponaučenia a vzdelania, ktoré budeme v živote potrebovať viac, ako si teraz uvedomujeme.

Hviezdoslavka na vianočných trhoch

Vianočné trhy v Revúcej spríjemnili koledníci...

Stridžia noc na ,,Hviezdoslavke

Noc, keď spíme doma v postieľke, je úplne iná ako tá, ktorú sme prežili vo štvrtok 24.11. 2022 na ,,Hviezdoslavke"...

Víťazstvo v technickej olympiáde

Dňa 23.11.2022 sa konalo Okresné kolo technickej olympiády v Tornali...

Svetový deň pozdravov v ŠKD

21. november si pripomíname Svetový deň pozdravov...

Detektívi v našej škole

Keď sme žiakom na druhom stupni oznámili, že budú robiť aktivitu s témou: „Na jeden deň detektívom sa stať?“ veľmi nadšene nevyzerali...

Bubnujeme, aby bolo deti lepšie počuť!

Aj žiaci z Hviezdoslavky si tak pripomenuli Svetový deň prevencie týrania a zneužívania detí...

Ďalšie športové úspechy

V piatok 4.11. sa našej Hviezdoslavke opäť podarilo uspieť...

Medzinárodný deň nevidiacich

13.november je Medzinárodný deň nevidiacich. Každý rok si tento deň pripomíname rôznymi aktivitami...

Halloween na druhom stupni ZŠ

Pre 5. ročník sme si aj tento rok pripravili podvečer plný zábavy, strašidiel a súťaží...

Na návšteve u hasičov

V pondelok, 7. novembra, sa tretiaci a štvrtáci z Hviezdoslavky zúčastnili na exkurzii u hasičov...

Halloween párty v ŠKD

Halloween - sviatok s karnevalovým charakterom, ktorý sa postupne rozšíril do celej Európy...

Medzinárodný deň školských knižníc

Medzinárodný deň školských knižníc sa nesie v duchu priblížiť knihu a čítanie každému...

Jesenné prázdniny

Jesenné prázdniny budú v dňoch 28.10. 2022 (piatok) do 1.11.2022(utorok). Vyučovanie bude pokračovať od stredy-2.11.2022.

Jesenné tvorenie

Do súťaže o najkrajší dušičkový veniec sa zapojili aj deti z ŠKD...

Parlamentári z Hviezdoslavky

26. október 2022 nebol pre parlamentárov z Hviezdoslavky len takým obyčajným jesenným dňom...

Hviezdoslavka opäť v medzinárodnom projekte

Základná škola na Hviezdoslavovej ulici sa zapojila do medzinárodného ekologického projektu...

Projekt Poľsko – Slovensko - 4. deň

Štvrtý deň projektu...

Projekt Poľsko – Slovensko – 3. deň

Pokračujeme tretím dňom projektu...

Hviezdoslavka víta hostí z Poľska - 1. a 2. deň

17. októbra 2022 sme privítali našich hostí z Kalisz...

Jabĺčkové popoludnie

Z detstva dobre poznáme príslovie: Jedno jablko denne nahradí lekára...

Zlatá podkova, zlaté pero, zlatý vlas

V stredu 19.10.2022 sa konal už XIX. ročník regionálnej súťaže v prednese slovenskej rozprávky pod názvom Zlatá podkova, zlaté pero, zlatý vlas...

Dnes mi číta babka, dedko...

Mesiac október je Mesiacom úcty k starším, ale zároveň sa v ňom oslavuje aj Deň starých rodičov...

Vitamíny pre zdravie

16. október je Svetovým dňom zdravej výživy...

Dopravná výchova pre škôlkárov

Doprava a riešenie dopravných situácií je každodennou a neoddeliteľnou súčasťou nášho života...

Vyhodnotenie zberu papiera

Tento rok sa nám spoločne podarilo vyzbierať takmer 8 ton papiera. Chceme sa poďakovať všetkým žiakom a rodičom, ktorí sa zapojili...

Začiatok projektu v Kaliszi 2

Na tretí deň nám naši poľskí kamaráti pripravili pestrý program...

Začiatok projektu v Kaliszi

V pondelok 26. septembra 15 našich žiakov s tromi učiteľkami šťastne dorazilo do poľskej školy v Kaliszi...

Európsky deň jazykov na Hviezdoslavke

Pri príležitosti Európskeho dňa jazykov 2022 sme si na Hviezdoslavke na hodinách anglického jazyka opäť pripravili niečo nové a netradičné...

Svetový deň zvierat

4. október, ktorý je Svetovým dňom zvierat, sme si pripomenuli aj na Hviezdoslavke...

Rozlúčka s letom

Leto je zvyčajne najobľúbenejšie ročné obdobie našich detí, no počasie je neklamný znak toho, že sa už končí...

Projekt skate parku zvíťazil v súťaži „Čo Vám chýba v našom regióne“

Koncom šk. roka 2021/2022 VSP – Stredný Gemer vyhlásil umeleckú súťaž na tému „Čo Vám chýba v našom regióne“...

Na bicykli bezpečne - projektový deň na „Hviezdoslavke“ a účelové cvičenie

Dňa 16.9.2022 sme pre žiakov 1. stupňa pripravili projektový deň – Na bicykli bezpečne a pre žiakov druhého stupňa účelové cvičenie...

Slávnostné otvorenie nového školského roka - fotogaléria

Pomôcky pre prvákov

Pomôcky pre prvákov na školský rok 2022/2023 - kliknite tu.

AKTUALITY 2021/2022


Medzinárodný deň školských knižníc

02.11.2022

Medzinárodný deň školských knižníc sa nesie v duchu priblížiť knihu a čítanie každému. 27. októbra 2022 si tento deň žiaci ZŠ na Hviezdoslavovej ulici pripomenuli rôznymi aktivitami.

Jednou z takýchto činností bola tvorba vlastných komiksov pri príležitosti dňa, ktorý dostal názov 24-hodinový deň komiksov. Cieľom bolo, aby žiaci vytvorili za 24 hodín 24 komiksov, čo sa im podarilo splniť, ba i prekonať. Z vytvorených komiksov potom vytvorili triedne leporelá, ktoré vystavili v školskej knižnici.

Tento deň starší žiaci využili aj na to, aby svojim mladším spolužiakom predstavili vynovené priestory našej knižnice a oboznámili ich s knižničným poriadkom.  Prezreli si tiež  vytvorené komiksové leporelá a zaujala ich aj výstavka obľúbených detských kníh svojich učiteľov. V skupinách však potom  museli preukázať, ako dokážu čítať s porozumením a ako dobre svojich učiteľov poznajú. Ich úlohou bolo odpovedať na kvízové otázky, na základe prečítaných ukážok určiť do ktorej knihy patria, ale aj podľa indícií prísť na  názov knihy, ktorá  bola v detstve obľúbená u toho ktorého učiteľa. S touto úlohou sa naši tretiaci a štvrtáci trocha potrápili, ale keďže si v skupine navzájom pomáhali, spoločne knihy priradili k správnym menám učiteľov.

Súčasťou oslavy dňa knižníc bol aj projekt Záložka do knihy spája školy, do ktorého sa každoročne zapájame aj my.  Žiaci 1. i 2. stupňa tvorili záložky na tému, ktorá bola vyhlásená na celom Slovensku: Môj literárny príbeh čaká na tvoje spracovanie. Svoje výtvory si potom vymenili so spriatelenou Základnou školou v Litovli.

Celý deň sa niesol v duchu knižníc a literatúry a práve ním sme chceli žiakom pripomenúť význam knihy ako formy vzdelávania a predovšetkým zábavy. Zároveň sme takto ukázali žiakom, že čítať nie je nemoderné ani trápne, ale naopak plné zábavy, ponaučenia a vzdelania, ktoré budeme v živote potrebovať viac, ako si teraz uvedomujeme.

Slávnostné ukončenie školského roka 2021/2022

30. júna 2022 sa žiaci z Hviezdoslavky so svojimi pedagógmi zišli na školskom dvore, aby spolu v priateľskej atmosfére slávnostne ukončili školský rok 2021/2022...

Online módni dizajnéri na Hviezdoslavke

Na konci školského roka sa žiaci šiesteho a siedmeho ročníka zo ZŠ Hviezdoslavova stretli so svojimi rovesníkmi z Poľska. Ich online stretnutie bolo veľmi príjemné a vtipné...

Čitateľský maratón

Linka detskej istoty pri SV UNICEF zorganizovala aj v tomto roku najpočetnejší detský čitateľský maratón „Čítajme si...“

Ruštinári netradične

Na konci šk. roka sme si s hviezdoslavkármi spestrili vyučovanie a s ruštinou sme sa rozlúčili v kuchynke...

Didaktické hry v prírode a účelové cvičenie ,,Hviezdoslavky"

V piatok 24.6. sa na ,,Hviezdoslavke" deti učili trochu inak...

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 >

OZNAMY

POČASIE v REVÚCEJ

SHMÚ