• |
 • E-mail kontakt: skola@zshviere.edu.sk
ZŠ Hviezdoslavova
ZŠ Hviezdoslavova
Škola priteľská k deťom

SUBMENU

Internetová žiacka knižka

KALENDÁR

  Legenda:
 
- aktuálny deň

AKTUALITY 2017/2018


Oznam

Dňa 21.12.2017/štvrtok/ končí vyučovanie o 11:25 hod. ŠKD bude v prevádzke do 17:00 hod. Dňa 22.12.2017/piatok/ bude žiakom ZŠ, Hviezdoslavova 1, Revúca udelené riaditeľské voľno z prevádzkových dôvodov. Počas tohto dňa nebude v prevádzke školská jedáleň ani ŠKD. Vyučovanie bude pokračovať po zimných prázdninách v pondelok 8.1.2018.

Vyhodnotenie školského kola PYTAGORIÁDY na ZŠ Hviezdoslavova Revúca

Dňa 13. 12. 2017 sa uskutočnilo školské kolo matematickej PYTAGORIÁDY. Počas 60 minút, ktoré mali súťažiaci na riešenie, si 53 žiakov tretieho až ôsmeho ročníka meralo svoje vedomosti a zručnosti...

Indiánska noc na „Hviezdoslavke“

Kedysi dávno bola préria tiahnuca sa po samé úpätie skalistých hôr štedrá ku svojim synom, indiánom. Na trávnatých šíravách zvlnených od obzoru po obzor sa pásli obrovské čriedy bizónov a vábili indiánskych poľovníkov....

Časopis Hviezdička

Najnovšie číslo časopisu Hviezdička si môžete prečítať tu.

Deň otvorených dverí na Hviedzoslavke

5.12.2017 - deň, kedy je školská brána otvorená pre každého...

VIANOCE - sviatky pokoja, radosti, lásky a porozumenia

K vianočným sviatkom neodmysliteľne patrí pečenie voňavých medovníčkov, vianočné dekorácie, stromčeky, darčeky, slávnostne prestretý stôl, koledy a piesne...

„Živá“ červená stužka na ZŠ Hviezdoslavova ulica v Revúcej

Červená stužka - medzinárodný symbol solidarity s ľuďmi žijúcimi s HIV alebo AIDS...

iBobor – informatická súťaž

V roku 2004 založila prof. dr. Valentina Dagienė v Litve informatickú súťaž...

Zážitkové vyučovanie anglického jazyka

Jedným z najdôležitejších cieľov modernej školy je vytvoriť u detí pozitívny vzťah k cudziemu jazyku...

Keď Hviezdoslavka v noci nespí...

Ocitli sme sa uprostred jesene a s týmto obdobím prišiel aj jeden z najobľúbenejších sviatkov našich detí – Halloween...

Triedne schôdzky RZ - pozvánka

Vážení rodičia! Pozývame Vás na triedne schôdzky RZ, ktoré sa uskutočnia 23.11.2017 so začiatkom podľa pokynov jednotlivých triednych učiteľov.

Na Hviezdoslavke sa každodenným cvičením zlepšuje koncentrácia a sústredenie sa

V súčasnosti veľa učiteľov zisťuje, že čím ďalej, tým viac žiakov má problém sústrediť sa na vyučovacích hodinách. Aby sme tomu predchádzali, meníme rôzne formy, metódy a aktivity, len aby sme zaujali pozornosť žiakov...

Oznam o Testovaní piatakov T5-2017

Národný ústav certifikovaných meraní - NÚCEM - realizuje celoslovenské testovanie žiakov z predmetov SJL a MAT - Testovanie 5 - 2017...

Medzinárodný deň školských knižníc – 23. október 2017

„Knihy nám prinesú múdrosť automaticky, ale môžu byť aj cestou, ako sa k nej dostať.“...

Na Hviezdoslavke sa strašilo

Pomaly sa aj v našich končinách udomácňujú halloweenské večierky pochádzajúce prevažne z anglofónnych krajín...

Dnes mi čítala babka, dedko

Pri príležitosti mesiaca úcty k starším sme si pozvali do ŠKD starých rodičov, aby deťom prečítali krátke rozprávkové príbehy...

Šarkaniáda

Šarkan patrí k symbolom jesene, a tak sme nezabudli ani na Šarkaniádu...

Popoludnie v školskej knižnici

Štvrtý októbrový pondelok už tradične patrí knihe. Tento deň si pripomíname Medzinárodný deň školských knižníc...

Jesenné prázdniny

Jesenné prázdniny pre žiakov trvajú od 30. októbra 2017 (pondelok) do 31. októbra 2017 (utorok). Školské vyučovanie sa začne 2. novembra 2017 (štvrtok).

Imatrikulácia prvákov na Hviezdoslavke

„Tak na svoju prvácku česť sľubujem...“, zaznelo z úst žiakov I.A a I.B triedy zo Základnej školy na Hviezdoslavovej ulici v Revúcej na slávnostnej imatrikulácii vo štvrtok, 26.októbra....

Zdravé raňajky s úsmevom

So zdravou výživou súvisí pravidelné stravovanie. Začať treba hneď ráno – raňajkami. Jednou z dôležitých činností počas dňa sú raňajky...

Za papier na Štrbské Pleso

Vedeli ste, že recykláciou chránime lesy ? Vedeli ste, že 110 ton starého papiera zachráni 1 ha storočného lesa? Vedeli ste, že recykláciou sa šetrí elektrická energia aj spotreba vody?

Navštívil nás olympijský víťaz Matej Tóth

16.október 2017 sa do kroniky našej základnej školy určite zapíše veľkými písmenami...

Potulky po mestách Slovenska na Hviezdoslavke

Slovensko. Malá a predsa veľká krajina, v ktorej nájdeme neskutočné množstvo miest, ktoré stoja zato ich navštíviť...

Rozlúčka s letom

Leto je už nenávratne za nami a po dlhých, teplých a slnečných dňoch sa k slovu prihlásila jeseň...

#BeActive. Buď aktívny!

Pohyb je dôležitou súčasťou života každého človeka...

Európsky Deň jazykov

Poznáte príbeh o Babylone? Ľudia v ňom začali odrazu používať rôzne jazyky pri stavaní spoločnej veže, a tak mali veľký problém pri vzájomnej komunikácii. Veža tak ostala nedokončená...

Hviezdoslavka v Múzeu SNP

Vždy, keď cestujeme do Múzea SNP v Banskej Bystrici so žiakmi 8.a 9.ročníka, kladiem si otázku: „ Čo v dnešných deťoch zanechá to , čo uvidia ? Pochopia aspoň časť hrôzy a zla, ktoré vojna priniesla ? “...

Plenárne a triedne schôdzky RZ

Vážení rodičia! Pozývame Vás na plenárne a triedne schôdzky RZ, ktoré sa uskutočnia 28.9.2017 so začiatkom o 16.00 hod. v jednotlivých triedach.

Nová športovo-oddychová zóna

Základná škola na Hviezdoslavovej ulici v Revúcej organizuje množstvo mimovyučovacích aktivít zameraných na zdravý životný štýl...

Dopravná výchova na Hviezdoslavke

V každodennom živote sa deti stávajú účastníkmi cestnej premávky ako chodci, cyklisti, cestujúci v prostriedkoch hromadnej alebo osobnej dopravy...

Blahoželáme biatlonistom

Úspechy našich žiakov v biatlone sa už stali tradíciou...

Zoznam pomôcok pre prvákov v školskom roku 2017/2018

Zoznam pomôcok pre prvákov kliknite tu.

AKTUALITY 2016/2017


Záver školského roka

Ďakujeme všetkým organizáciám, jednotlivcom, rodičom, sponzorom, Mestu Revúca i tým, ktorí akýmkoľvek spôsobom pomohli našej škole v školskom roku 2016/2017. Všetkým prajeme príjemné prežitie letných dní, plných veselých zážitkov a smiechu.

Učitelia v športovom

Ako sa už stalo v Revúcej peknou tradíciou, jeden z prvých júlových dní patrí stretnutiu učiteľov zo všetkých škôl, ktoré v meste pôsobia...

Všade dobre, na Zdychave zdravo!

Žiaci tretieho ročníka na Hviezdoslavovej ulici v Revúcej vymenili lavice a múry triedy za krásy prírody...

Pečať Prvého slovenského gymnázia opäť v našej škole

16.júna 2017 sa v Revúcej uskutočnilo slávnostné udeľovanie ocenení Mesta Revúca za výnimočné činnosti. Sme veľmi hrdí na to, že jedno z týchto ocenení bolo opäť udelené žiakovi našej školy...

Tatry nás nesklamali...

Hovorí sa, že dnešná mládež je lenivá. O opaku nás presvedčili naši siedmaci, ktorí sa vybrali na výlet do Vysokých Tatier...

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 >

OZNAMY

 • Oznam
  Dňa 21.12.2017/štvrtok/ končí vyučovanie o 11:25 hod. ŠKD bude v prevádzke do 17:00 hod. Dňa 22.12.2017/piatok/ bude žiakom ZŠ, Hviezdoslavova 1, Revúca udelené riaditeľské voľno z prevádzkových dôvodov. Počas tohto dňa nebude v prevádzke školská jedáleň ani ŠKD. Vyučovanie bude pokračovať po zimných prázdninách v pondelok 8.1.2018.
  [čítaj viac]
   
 • Triedne schôdzky RZ - pozvánka
  Vážení rodičia! Pozývame Vás na triedne schôdzky RZ, ktoré sa uskutočnia 23.11.2017 so začiatkom podľa pokynov jednotlivých triednych učiteľov.
  [čítaj viac]
   
 • Zoznam pomôcok pre prvákov v školskom roku 2017/2018

  Zoznam pomôcok pre prvákov kliknite tu.


  [čítaj viac]
   
< 1 >
::všetky aktuality::

POČASIE

In-počasie Meteoinfo