• |
  • E-mail kontakt: zshviezdoslavova1@gmail.com
ZŠ Hviezdoslavova
ZŠ Hviezdoslavova
Škola priteľská k deťom

SUBMENU

Internetová žiacka knižka

KALENDÁR

  Legenda:
 
- aktuálny deň

ERASMUS+

V  roku 2021 sa ZŠ Hviezdoslavova v Revúcej zapojila do európskeho projektu ERASMUS+ s názvom Zvýšenie kvality výučby anglického jazyka. Hlavným cieľom nášho projektu bolo zvýšiť kvalitu a efektívnosť vyučovania anglického jazyka, celkovo inovovať výučbu na 1. aj 2. stupni našej školy nadobudnutím nových metód, nápadov a aktivít, ktoré prehĺbia u žiakov záujem o anglický jazyk a motivujú ich k dosiahnutiu lepších výsledkov. Do zahraničnej mobility boli zapojené tri naše učiteľky, ktoré absolvovali tri štruktúrované dvojtýždňové kurzy na Malte.

O zahraničných mobilitách sa môžete dočítať viac v nasledujúcich článkoch:

1.Seminár o zahraničnej mobilite pre okres

2. Informačné a vzdelávacie semináre pre učiteľov na Hviezdoslavke

3. Hviezdoslavka s Erasmom na Malte

4. Diseminačný seminár o zahraničných mobilitách

5. Naše pani učiteľky sa vzdelávali na Islande

6. Kurzy a odborná príprava pedagógov v Alghere - ERASMUS+ mobilita jednotlivcov

7. Vzdelávací workshop ERASMUS+ pre našich učiteľov

OZNAMY

    POČASIE v REVÚCEJ

    SHMÚ