• |
  • E-mail kontakt: zshviezdoslavova1@gmail.com
ZŠ Hviezdoslavova
ZŠ Hviezdoslavova
Škola priteľská k deťom

MENU

Internetová žiacka knižka

KALENDÁR

  Legenda:
 
- aktuálny deň

Rada rodičov

Členovia Rady rodičov pri ZŠ, Hviezdoslavova 1, Revúca v školskom roku 2021/2022

Predseda: p. G. Kubasková

I.A p. G. Remperová
I.B p. M. Šepíková
II. A   Ing. F. Lukáš
II. B Mgr. I. Micskyová
II.C Ing. J. Petalíková
III. A JUDr. M. Kuliková
III. B p. M. Tkáčik
IV. A Ing. P. Szilágyi
IV. B p. K. Šteczová
V.A Ing. D. Korimová
V.B p. E. Nemcová
VI. A p. P. Halušková
VI. B p. M. Štromajerová
VII. A p. T. Králik
VII. B p. A. Székely Solusová
VIII. A p. P. Lengeň
VIII. B p. M. Oravcová
IX. A p. I. Krupová
IX.B Mgr. M. Štullerová

OZNAMY

POČASIE v REVÚCEJ

SHMÚ