• |
  • E-mail kontakt: zshviezdoslavova1@gmail.com
ZŠ Hviezdoslavova
ZŠ Hviezdoslavova
Škola priteľská k deťom

SUBMENU

Internetová žiacka knižka

KALENDÁR

  Legenda:
 
- aktuálny deň

Voľné pracovné miesta

Názov zamestnávateľa: Základná škola

Adresa: Hviezdoslavova 1, 050 01 Revúca

Kontakt: tel: 0911 48 10 75 - Mgr. M. Galovičová, riad. školy

                e-mail: zshviezdoslavova1@gmail.com

Pozícia:  učiteľ pre  2.stupeň ZŠ,matematika-informatika,fyzika    

Kvalifikačné predpoklady: Vzdelanie podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 173/2023 Z.z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancov.

Zoznam požadovaných dokladov: Žiadosť o prijatie do zamestnania, profesijný životopis, doklady o vzdelaní, písomný súhlas so spracovaním osobných údajov (na stiahnutie tu), čestné vyhlásenie uchádzača o bezúhonnosti podľa §15 Zákona č. 138/2019 Z. z.

Iné požiadavky: Zdravotná spôsobilosť, ovládanie štátneho jazyka. Pracovný pomer na dobu určitú  od 01.09.2024 do 31.08.2025. Úväzok 100%. Žiadosti posielať emailom alebo písomne do 31.05.2024.

OZNAMY

    POČASIE v REVÚCEJ

    SHMÚ