• |
  • E-mail kontakt: zshviezdoslavova1@gmail.com
ZŠ Hviezdoslavova
ZŠ Hviezdoslavova
Škola priteľská k deťom

SUBMENU

Internetová žiacka knižka

KALENDÁR

  Legenda:
 
- aktuálny deň

Zmluvy

2022  
   
1. Kolektívna zmluva
 
2. Dodatok č. 1 ku kolektívnej zmluve
 
3. Dodatok č. 2 ku kolektívnej zmluve  
4. Dodatok č. 3 ku kolektívnej zmluve  
5. Dohoda o dočasnom pridelení zamestnanca na výkon práce k inému zamestnávateľovi
 
6. Dohoda o dočasnom pridelení zamestnanca na výkon práce k inému zamestnávateľovi  
7. Dohoda o nájme telocvične
 
8. Zmluva o vykonaní lektorskej činnosti
 
   
2021  
   
1. Zmluva o spolupráci
 
2. Kolektívna zmluva ZŠ
 
3. Sociálny fond ZŠ
 
4. Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb  
5. Zmluva o poskytovaní verejných služieb
 
6. Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb
 
7. Zmluva o vykonaní lektorskej činnosti
 
8. Zmluva o spolupráci
 
9. Zmluva - poistenie majetku a zodpovednosti
 
10. Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb
 
11. Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov  
12. Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov  
13. Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov  
   
2020  
   
1. Dodatok k zmluve o dodávaní tovaru  
2. Zmluva o vykonaní servisných prác  
3. Zmluva o spolupráci na projekte "EDUCATE Slovakia"
 
4. Zmluva o poskytovaní verejných služieb  
5. Rámcová kúpna zmluva STAVIVO IBV s.r.o.  
6. Zmluva o dielo
 
7. Zmluva o poskytnutí grantu Erasmus
 
8. Dodatok k zmluve o poskytnutí grantu Erasmus  
9. Zmluva o poskytnutí lektorskej činnosti
 
10. Poistná zmluva -  poistenie majetku a zodpovednosti
 
11. Zmluva o spolupráci  
   
2019  
   
1. Zmluva o bežnom účte
 
2. Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie
 
3. Dohoda o nájme
 
4. Zmluva o vykonaní lektorskej činnosti
 
5. Dohoda o nájme telocvične
 
6. Dohoda o nájme telocvične  
7. Zmluva o spracúvaní osobných údajov sprostredkovateľom
 
8. Dohoda o nájme
 
9. Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
 
10. Mandátna zmluva
 
   
2018  
   
1. Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
 
2. Zmluva o spolupráci na projekte "EDUCATE SLOVAKIA"
 
3. Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti civilnej ochrany  
4. Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania
 
5. Zmluva o budúcej zmluve o nájme nebytových priestorov
 
6. Dohoda o nájme telocvične
 
7. Zmluva o vykonaní lektorskej činnosti
 
8. Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb
 
9. Dohoda o nájme telocvične
 
10. Zmluva o poskytovaní dôveryhodnej služby vydávania certifikátov  
   
2017
 
   
1. Rámcová kúpna zmluva
 
2. Kúpna zmluva
 
3. Dohoda o spolupráci
 
4. Zmluva o dielo 1/2017
 
5. Zmluva o spolupráci  
6. Zmluva o poskytovaní verejných dátových služieb
 
7. Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2017
 
8. Zmluva o vykonaní lektorskej činnosti  
9. Dohoda o nájme telocvične
 
10. Zmluva o vykonaní lektorskej činnosti
 
11. Dohoda o nájme telocvične
 
   
2016
 
   
1. Zmluva o dielo  
2. Zmluva o spolupráci - Deň narcisov
 
3. Dohoda o refundácii nákladov
 
4. Zmluva o pobyte v škole v prírode
 
5. Zmluva o vykonaní lektorskej činnosti
 
6. Dohoda o nájme telocvične 1
 
7. Dohoda o nájme telocvične 2
 
8. Dohoda - školské ovocie
 
9. Zmluva o dielo - aktualizácia BP
 
   

OZNAMY

    POČASIE v REVÚCEJ

    SHMÚ