• |
  • E-mail kontakt: zshviezdoslavova1@gmail.com
ZŠ Hviezdoslavova
ZŠ Hviezdoslavova
Škola priteľská k deťom

SUBMENU

Internetová žiacka knižka

KALENDÁR

  Legenda:
 
- aktuálny deň

Krúžky

Záujmové krúžky v školskom roku 2023 - 2024
Záujmový útvar
Vedúci Deň Čas od-do
Florbal mix 1.stupeň Mgr. Tóthová Štvrtok 13:30-15:30
Krúžok ľudových piesní a tancov Mgr. Boldišová Streda 13:30-15:30
Zábavná angličtina na PC Mgr. Filipiaková Pondelok 13:15-15:15
Počítačový Mgr. Beľáková Pondelok 13:30-15:30
Tanečný Mgr. Kubusová Pondelok 13:15-15:15
Šikovné ruky        Mgr. Bystránová Pondelok 13:30 – 15:30
Z každého rožku trošku Mgr. Hrbálová Streda 13:30-15:30
Matematika v kocke Mgr. Repáková Utorok 12:30-13:30  14:00-15:00
S angličtinou do sveta Mgr. Petalíková Štvrtok 14:00-16:00
Grafický dizajn Mgr. Pelle Utorok 13:45-15:45
Zaujímavá nemčina Mgr. Poliaková Pondelok 13:30-15:30
Florbal 2 stupeň Mgr. Húšťa Utorok 13:30-15:30
MICRO:BIT programovanie Mgr. Štefko Streda 13:30-15:30
Akvaristický Mgr. Haviar Streda 14:00-16:00


 

OZNAMY

    POČASIE v REVÚCEJ

    SHMÚ