• |
  • E-mail kontakt: zshviezdoslavova1@gmail.com
ZŠ Hviezdoslavova
ZŠ Hviezdoslavova
Škola priteľská k deťom

MENU

Internetová žiacka knižka

KALENDÁR

  Legenda:
 
- aktuálny deň

Triedy

I.A     Mgr. Dana Serbáková

I.B     Mgr. Jana Boldišová

II.A    Mgr. Soňa Filipiaková

II.B.   Mgr. Ivana Beľáková

II.C    Mgr. Eva Otiepková

III.A    Mgr. Anna Sabolová

III.B    Mgr. Zuzana Háková

IV.A    Mgr. Beáta Kilíková

IV.B    Mgr. Pavol Ottinger

V.A    Mgr. Katarína Hrbálová

V.B    Mgr. Michaela Štefko

VI.A     Mgr. Marcela Berová

VI.B.    Mgr. Michaela Klimentová

VII.A     Mgr. Ondrej Bafia

VII.B.    Mgr. Gabriela Petrovičová

VIII.A    Mgr. Katarína Šimková

VIII.B    Mgr. Lucia Petalíková

IX.A   PaedDr. Katarína Hadžegová

IX.B   Mgr. Lucia Barišová

OZNAMY

POČASIE v REVÚCEJ

SHMÚ