• |
  • E-mail kontakt: zshviezdoslavova1@gmail.com
ZŠ Hviezdoslavova
ZŠ Hviezdoslavova
Škola priteľská k deťom

MENU

Internetová žiacka knižka

KALENDÁR

  Legenda:
 
- aktuálny deň

Pedagogickí zamestnanci

Vedenie školy

Mgr. Monika Galovičová riaditeľka školy
Mgr. Dana Serbáková zástupkyňa riaditeľa školy  - štatutárny zástupca
Mgr. Ondrej Bafia zástupca riaditeľa školy

Učitelia I. stupňa

Mgr. Soňa Filipiaková I.A  
Mgr. Anna Sabolová I.B  
Mgr. Zuzana Háková I.C  
Mgr. Beáta Kilíková II.A  
Mgr. Andrea Kubusová II.B  
Mgr. Zuzana Bystránová II.C  
Mgr. Dana Serbáková III.A  
Mgr. Jana Boldišová III.B  
Mgr. Roman Haviar IV.A  
Mgr. Ivana Beľáková IV.B  
Mgr. Eva Otiepková IV.C  

Učitelia II. stupňa:

Mgr. Andrea Repáková V.A
Mgr. Diana Poliaková V.B
Mgr. Lucia Barišová VI.A
Mgr. Lucia Petalíková VI.B
Mgr. Katarína Hrbálová VII.A
Mgr. Michaela Štefko VII.B
Mgr. Marcela Berová VIII.A
Mgr. Michaela Pelle VIII.B
Mgr. Ondrej Bafia IX.A
Mgr. Gabriela Petrovičová IX.B
   
Mgr. Katarína Kováčová výchovný poradca
Mgr. Karol Húšťa  
Mgr. Martina Tóthová  
Ing. Ľubica Uhlířová  
Ing. Magdaléna Martinková  
Mgr. Danica Hudecová  

Vychovávateľky ŠKD:

p. Martina Krštieňová  
p. Beáta Valkayová  
p. Anna Ďuránová  
Mgr. Simona Gottliebová  
p. Emma Petalíková  
Mgr. Ľubica Klimentová  
p. Lea Bagácsová  

Školský špeciálny pedagóg:

Mgr. Mariana Senková

Asistentky učiteľa:

Bc. Iveta Jánová
p. Lucia Vargová
p. Michaela Galovičová

Zahraničný lektor:

Meiko Fischer  
   


 

OZNAMY

    POČASIE v REVÚCEJ

    SHMÚ